Vi-skogen

Vi-skogen arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Vi-skogens vision är en hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv.

Genom utbildning och rådgivning i metoden agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans kan familjernas produktion och inkomster öka. Effekterna av klimatförändringarna mildras och trädplantering minskar böndernas sårbarhet.

Insamlade medel

2023 (kr)

56 171 036

2022 (kr)

57 032 282

2021 (kr)

59 336 842

2020 (kr)

61 602 465

PG: 900508-3
Besöksadress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm

Flera medlemmar