Stiftelsen Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 40-tal olika verksamheter inom områdena; passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad samt skola.

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Organisationen finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och är representerat över hela landet via vårt riksnätverk av ungdomsorganisationer.

Fryshusets verksamheter sträcker sig i dag från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Varje månad möter vi cirka 10 500 unga inom verksamheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna smältdegel av verksamheter och möten finns en oändlig potential för unga människor att växa och utvecklas, oavsett bakgrund. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, försäljning av tjänster som utbildningar och föreläsningar och Lugna Gatan i kollektivtrafiken i Stockholm. Vi får även bidrag från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad samt från generösa företag och engagerade privatpersoner.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

70 039 664

Insamlat under 2021 (KR)

76 643 476

Insamlat under 2020 (KR)

76 938 936

PG: 900276-7
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8, 120 06 Stockholm