Stiftelsen Fryshuset

Fryshuset är Sveriges största ideella organisation för unga, med över 60 olika verksamheter runt om i landet och en 40-årig historia av att stötta och stärka unga. Vi möter 12 000 unika unga varje månad genom våra mötesplatser i Sverige. Via nära partnerskap med andra organisationer finns vi också på plats med våra metoder i ett flertal länder internationellt.

Fryshusets vision är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi driver en bred palett av verksamheter där unga får växa och utvecklas på sina egna villkor. Exempelvis skolor, meningsfulla fritidsaktiviteter inom sport och kultur, förebyggande och främjande verksamheter och arbetsmarknadsinsatser. Våra metoder utvecklas ständigt utifrån ungas behov och samhällets utmaningar.

Med vår värdegrund, handlingskraft och erfarenhet som utgångspunkt bygger vi tillitsfulla relationer med unga och skapar tillsammans med dem sammanhang där unga syns, hörs och räknas. Fryshuset finns till för alla unga men har ett särskilt fokus på unga som riskerar att hamna utanför samhället. Vi tror att alla kan lyckas med rätt förutsättningar.

Vi är politiskt och religiöst obundna och finansieras genom bidrag från stiftelser, fonder, skolpeng, kommunala bidrag, företag och privatpersoner. Det är så vi kan fortsätta driva och utveckla det viktiga arbetet med att göra verklig skillnad i ungas liv.

Insamlade medel

2023 (kr)

68 416 843

2022 (kr)

70 039 664

2021 (kr)

76 643 476

2020 (kr)

76 938 936

PG: 900276-7
Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8, 120 06 Stockholm

Flera medlemmar