Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation som arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. SRF sprider kunskap, skapar gemenskap och arbetar ständigt med att påverka beslutsfattare för att samhället ska bli så tillgängligt och jämlikt som möjligt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

76 827 871

Insamlat under 2021 (KR)

66 229 000

Sandsborgsvägen 52,122 88 Enskede
802007-3436
BG: 900-0902
PG: 900090-2
Swish: 1239000902

Flera medlemmar