Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation som arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. SRF sprider kunskap, skapar gemenskap och arbetar ständigt med att påverka beslutsfattare för att samhället ska bli så tillgängligt och jämlikt som möjligt.

Flera medlemmar