Tilia

Tilia är en ideell förening som grundades 2012 och arbetar för unga/unga vuxnas psykiska hälsa. Vi har cirka 1500 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna. Vi har en ideellt arbetande styrelse på sex personer. Vi är idag nio anställda och över hundra volontärer som är engagerade ideellt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

536 147

Flera medlemmar