Amnesty International

Amnesty International är en medlemsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Sedan 1961 är visionen en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sedan ligger till grund för våra kampanjer. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner för att kunna utöva påtryckningar mot makthavare. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

128 274 000

Insamlat under 2021 (KR)

130 470 000

Insamlat under 2020 (KR)

116 569 000

BG: 900-0720
PG: 900072-0
Besöksadress: Alsnögatan 11, Stockholm
Postadress: Box 4719, 116 92 Stockholm

Flera medlemmar