Ung Cancer

Ung Cancers 4000 medlemmar är unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer.

Tillsammans med dem skapar vi mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Ung Cancer finns där när marken skakar och allt förändras. Vi finns där, varje steg på vägen. Allt detta är möjligt tack vare insamlingar och gåvor till oss. Bidragen till oss bekostar våra medlemsträffar, våra rehabiliteringsläger, våra ekonomiska stipendier och vårt arbete för att skapa bättre vård och bättre villkor för våra medlemmar.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 844 610

Insamlat under 2021 (KR)

7 450 353

Insamlat under 2020 (KR)

7 795 460

BG: 900-5745
Besöksadress: Norra Allégatan 7

Flera medlemmar