World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och har till uppgift att värna om barns rätt till en barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen.

Childhood vill ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Därför jobbar Childhood för de barn som ofta glöms bort; gatubarn, barn i samhällets vård, barn utsatta för övergrepp och familjer i riskzonen. Just nu stödjer Childhood runt 100 projekt i 16 länder, bland annat Brasilien, Kambodja, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Polen, Tyskland, Ukraina och USA.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

53 548 000

Insamlat under 2020 (KR)

33 679 000

Insamlat under 2021 (KR)

42 835 000

BG: 909–0036
Postadress: Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Flera medlemmar