Tjejzonen

Tjejzonen tar tjejers mående på allvar! Vi är Sveriges största stödorganisation för tjejer och unga kvinnor.

Våra volontärer arbetar som Storasystrar och ger tjejerna stöd i olika forum såsom chatt, mejl, videosamtal och fysiska möten. Genom våra 200 Storasystrar genomför vi i genomsnitt 10 000 samtal per år med behövande tjejer i hela landet. Många av dem uttrycker en stor tacksamhet att få prata med någon som tar dem på allvar och som lyssnar och förstår. Tjejzonen ser tjejernas utsatthet samtidigt som vi belyser deras styrkor och resurser.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

1 452 047

Insamlat under 2020 (KR)

1 448 624

Insamlat under 2019 (KR)

2 790 257

Insamlat under 2018 (KR)

2 422 886

Insamlat under 2017 (KR)

2 787 954

Insamlat under 2016 (KR)

2 294 000

Insamlat under 2015 (KR)

1 666 827

Insamlat under 2014 (KR)

1 139 732

Insamlat under 2013 (KR)

1 919 613

Insamlat under 2012 (KR)

1 799 113

Insamlat under 2011 (KR)

1 206 945

PG: 900207-2
Besöks- och postadress: Öregrundsgatan 12, 115 59 Stockholm

Flera medlemmar