Tjejzonen

Tjejzonen tar tjejers mående på allvar! Vi är Sveriges största stödorganisation för tjejer och unga kvinnor.

Våra volontärer arbetar som Storasystrar och ger tjejerna stöd i olika forum såsom chatt, mejl, videosamtal och fysiska möten. Genom våra 200 Storasystrar genomför vi i genomsnitt 10 000 samtal per år med behövande tjejer i hela landet. Många av dem uttrycker en stor tacksamhet att få prata med någon som tar dem på allvar och som lyssnar och förstår. Tjejzonen ser tjejernas utsatthet samtidigt som vi belyser deras styrkor och resurser.

Insamlade medel

2023 (kr)

2 007 016

2022 (kr)

1 370 825

2021 (kr)

1 452 047

2020 (kr)

1 448 624

PG: 900207-2
Besöks- och postadress: Öregrundsgatan 12, 115 59 Stockholm

Flera medlemmar