Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna är en internationell kvinnorättsorganisation som finns på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att stärka kvinnors inflytande och makt, sätta stopp för mäns våld mot kvinnor och skapa opinion kring kvinnors rättigheter.

Kvinna till Kvinna startade 1993 och verkar i dag i 20 länder. Vår vision är en fredlig och rättvis värld där kvinnor har lika rättigheter, makt och förutsättningar.

I Sverige har Kvinna till Kvinna sitt globala huvudkontor, samlar in pengar till verksamheten runt om i världen och bedriver opinions- och påverkansarbete för att öka kännedomen om kvinnors situation och aktuella frågor kopplat till kvinnors rättigheter.

Insamlade medel

2023 (kr)

29 098 142

2022 (kr)

23 847 778

2021 (kr)

24 441 000

2020 (kr)

24 611 000

PG: 901800–3
Besöksadress: Hammarby fabriksväg 65