Clowner utan Gränser

Skratt smittar. Eller hur? Ett leende på bussen kan kännas i hela kroppen. Som en del av ett internationellt nätverk av artister har vi i mer än 15 år utvecklat metoder för att skapa möten och sprida leenden över kultur-, ålders- och nationsgränser.

Att med barn i en utsatt situation skapa en sprudlande fantasivärld är en konst. Och faktum är att en jonglör med för stora skor och en röd näsa är helt perfekt för att göra det. Clowner utan Gränser är en ideell organisation som skickar professionella artister ut i världen för att sprida hopp och framtidstro till barn som verkligen behöver det. Vi stödjer också artister i våra projektländer. Ibland är världen i kvarteret bredvid. Ibland i ett flyktingläger i Kenya. Ibland på ett barnhem i Burma. Ibland någon annanstans. Glädjen är gränslös!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

9 149 259

Insamlat under 2021 (KR)

8 032 563

Insamlat under 2020 (KR)

2 823 356

PG: 90 00 20-9
Besöksadress: Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm

Flera medlemmar