My Right

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

Vi är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter runt om i världen. Vårt uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Vi arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och främjar inkludering och deltagande. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vårt utvecklingssamarbete sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer (Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Nepal, Nicaragua, Rwanda, Sri Lanka och Tanzania).

Insamlade medel

2023 (kr)

1 322 000

2022 (kr)

2 739 118

2021 (kr)

3 513 746

2020 (kr)

37 921

Besöksadress: Liljeholmstorget 7A, 7 tr
Postadress: 117 63 Stockholm
PG: 90 01 10-8
802402-9376

Flera medlemmar