Ansök om att bli gåvomottagare

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Ni som organisation kan nu ansöka om att bli godkänd gåvomottagare. Vi strävar efter att hålla en löpande dialog med Skatteverket för att underlätta både för handläggare och för våra medlemmar som vill ansöka om att bli gåvomottagare. Informationen nedan är från Skatteverkets hemsida och där kan ni även läsa mer om lagstiftningen och hitta rättslig information. Denna sida uppdateras löpande.

Givare kan från och med den 1 juli 2019 ansöka om att få skattereduktion upp till 1 500 kr per år. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (gåvotillfälle) samt skänka minst 2 000 kronor totalt under året. Detta kan dock vara till en eller flera olika godkända gåvomottagare. Observera att detta gäller även gåvor under 2019. Kriterierna för att bli godkänd som gåvomottagare är desamma som tidigare år. Det som är nytt i den nya lagstiftningen är att både ansöknings- och årsavgift har tagits bort.

Ansök om att bli gåvomottagare 
För att bli godkänd gåvomottagare ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Den ideella föreningen, stiftelsen eller det registrerade trossamfundet ska uppfylla alla villkor som det innebär att vara allmännyttig.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Det kan gälla hela eller delar av verksamheten. 
  • Ni ska kunna visa vilka gåvor som er organisationen tar emot och hur de används med hjälp av bokföring eller motsvarande underlag.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Användbara länkar
Krav för att bli godkänd gåvomottagare
Ansök om att bli godkänd gåvomottagare 
Ansökningsblankett
Vem kan få skattereduktion för gåvor
Godkända gåvomottagare
Lämna kontrolluppgifter
Teknisk beskrivning (kontrolluppgifter)
Teknisk beskrivning i PDF (SKV 260)
Testtjänst (kontrolluppgifter)
Ett tips är att prenumerera på Skatteverkets nyhetsbrev om kontrolluppgifter för att få uppdateringar.

Skatteverkets hemsida hittar du mer information om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för den som kan få skattereduktion.

Ansök om skattereduktion – privatpersoner
För dig som är privatperson och vill ansöka om skattereduktion, läs mer här.

Vanliga frågor & svar om skattereduktion för gåvor

Från när gäller att en givare kan få skattereduktion för en gåva?

För att få skattereduktion på en gåva måste gåvomottagaren vid själva gåvotillfället vara registrerad och godkänd som gåvomottagare. T ex: organisation X blev godkänd som gåvomottagare 15 augusti 2019 men tog emot en gåva på 200 kr 3 juli 2019. Denna gåva räknas då inte med i underlag för skattereduktion. En givare som vill ge gåvor och få skattereduktion är skyldig att själva kolla upp om organisationen vid gåvotillfället är godkänd som gåvomottagare.

Hur och när lämnar vi kontrolluppgifter?

Ni som godkänd gåvomottagare är skyldiga att lämna kontrolluppgifter på alla de gåvor som har getts om minst 200 kr vid ett och samma tillfälle. Kontrolluppgifter kan lämnas fr o m 5 december 2019 och senast 31 januari 2020. Kontrolluppgifterna lämnas precis som andra vanliga t ex löneuppgifter. Det ska gå att lämna kontrolluppgifter på precis samma sätt som under förra perioden för skattereduktion, dvs i en samlad fil. Det finns också möjlighet att lämna kontrolluppgifter på enskilda blanketter för varje gåva.

Ni ska lämnar kontrolluppgifter enligt KU65. Inför detta kan ni läsa Teknisk beskrivning (SKV 260).
Har ni tekniska frågor om att lämna kontrolluppgifter hör ni av er till den tekniska supporten som finns i den tekniska beskrivningen.

Det finns också en testtjänst för att se om er fil är kompatibel med Skatteverkets system.
Prenumerera på Skatteverkets nyhetsbrev om kontrolluppgifter för att få uppdateringar.

Kan givare se vilket datum vi som organisation godkändes som gåvomottagare?

Ja, på Skatteverkets hemsida finns en lista publicerad med alla godkända gåvomottagare samt det datum när de godkändes som gåvomottagare. Denna lista uppdateras kontinuerligt allt eftersom fler organisationer blir godkända gåvomottagare.

Måste vi lämna kontrolluppgifter på alla som har gett gåvor 2019?

Ni som godkänd gåvomottagare är skyldiga att lämna kontrolluppgifter på alla gåvor om minst 200 kronor som har getts till er från och med det datum som ni blev godkända och registrerade som gåvomottagare.

Om givaren inte vill ha skattereduktion?

Ni som gåvomottagare kan inte låta bli att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket på gåvor som skänkts till ändamål som kan ge skattereduktion, utan ni är skyldiga till att lämna kontrolluppgifter. Om givaren sedan har rätt till att få skattereduktion men inte vill ha det, stryker man det själv i deklarationen.

Om vi blev godkända som gåvomottagare långt efter skattereduktionen infördes – räknas ändå gåvor som getts sedan 1 juli?

Nej. Endast gåvor som getts från det datum ni blev godkända som gåvomottagare kan räknas in i underlaget för skattereduktion.

Vad bör vi som organisation tänka på gällande redovisning när vi nu är godkända som gåvomottagare, eller inför vår ansökan om att bli gåvomottagare?

Ni som gåvomottagare måste kunna redovisa för Skatteverket hur ni ser till att de gåvor som ska skänkas till social hjälpverksamhet och/eller forskning går till just de ändamålen. Därför behöver ni ett bra system på plats för att kunna följa upp detta. Är ni en organisation med flera olika verksamheter och ändamål (som är allmännyttiga men som inte avser skattereduktion), är det viktigt att ni i er kommunikation med givare är tydliga med vilka typer av gåvor som ger skattereduktion, och vilka gåvor som inte ger skattereduktion.

På Skatteverkets hemsida finns mycket mer information både för privatpersoner/givare och för organisation/gåvomottagare. Hittar ni inte tillräcklig information på hemsidan rekommenderar vi er att läsa och söka i Skatteverkets Rättslig vägledning för att få mer detaljerad information.

Vad gäller om en givare ger 200 kr men några kronor tas ut i avgift av en gåvoförmedlare?

Generellt gäller att omkostnader i samband med att en gåvogivare lämnar en gåva inte får räknas med i skattereduktionen. Har ni som gåvomottagare specifika frågor kring gåvoförmedlare/ ”mellanhänder” dock så kontakta handläggare på Skatteverket.

Vilka typer av underlag vill Skatteverket ha vid ansökan när man ska förklara hur gåvorna används?

Skatteverket är medvetna om att alla inte har samma möjligheter när det gäller redovisning och att organisationer har olika uppdelning. Skicka med årsredovisning och en budget, därefter kan ni förklara i en egen skrivelse hur gåvorna kommer att användas och hur ni vet att just de gåvorna kommer till just det ändamålet (social hjälpverksamhet eller forskning). Det bästa är att innan ni ansöker att ni har ett bra system på plats där ni kan följa gåvorna som avses för gåvor som kan ge skattereduktion. Detta är särskilt viktigt om ni har flera olika verksamheter där ändamålen är allmännyttiga men inte ligger till grund för skattereduktion. Skatteverket begär dock inte att man ska kunna följa ”krona för krona” / en gåva från en specifik givare, utan det är själva ”klump-summan” som ni som gåvomottagare tar emot, dvs. alla de gåvor ni tar emot totalt som ska gå till t ex social hjälpverksamhet ska kunna följas.