Ansök om att bli gåvomottagare

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Ni som organisation kan nu ansöka om att bli godkänd gåvomottagare. Vi strävar efter att hålla en löpande dialog med Skatteverket för att underlätta både för handläggare och för våra medlemmar som vill ansöka om att bli gåvomottagare. Informationen nedan är från Skatteverkets hemsida och där kan ni även läsa mer om lagstiftningen och hitta rättslig information. Denna sida uppdateras löpande.

Givare kan från och med den 1 juli 2019 ansöka om att få skattereduktion upp till 1 500 kr per år. För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (gåvotillfälle) samt skänka minst 2 000 kronor totalt under året. Detta kan dock vara till en eller flera olika godkända gåvomottagare. Observera att detta gäller även gåvor under 2019. Kriterierna för att bli godkänd som gåvomottagare är desamma som tidigare år. Det som är nytt i den nya lagstiftningen är att både ansöknings- och årsavgift har tagits bort.

Ansök om att bli gåvomottagare 
För att bli godkänd gåvomottagare ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Den ideella föreningen, stiftelsen eller det registrerade trossamfundet ska uppfylla alla villkor som det innebär att vara allmännyttig.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Det kan gälla hela eller delar av verksamheten. 
  • Ni ska kunna visa vilka gåvor som er organisationen tar emot och hur de används med hjälp av bokföring eller motsvarande underlag.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Läs mer om kraven för att bli godkänd gåvomottagare här. För att ansöka om att bli godkänd gåvomottagare och ladda ner ansökningsblankett klicka här.

Skatteverkets hemsida hittar du mer information om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för den som kan få skattereduktion.

Ansök om skattereduktion – privatpersoner
För dig som är privatperson och vill ansöka om skattereduktion, läs mer här.