Andreas Malmberg – ny Global Financial Controller på Läkarmissionen

Läkarmissionen har rekryterat Andreas Malmberg som Global Financial Controller för globala verksamheten som bedrivs i 30 länder. Andreas kommer driva det centrala arbetet med att säkerställa hög grad av utvecklingseffektivitet samt samordna Läkarmissionens regions- och landskontors kapacitetsutveckling, finansiella styrning, intern kontroll och anti-korruption.

Andreas har en gedigen bakgrund från finansiell styrning i internationella sammanhang. Senast som Chief Financial Officer (CFO) på Sahlgrenska International Care där han ansvarade för universitetssjukhusets ekonomiredovisning, avtalsefterlevnad och revision för internationella samarbeten samt Västra Götalandsregionens internationella materialbistånd. Andreas har även erfarenhet från den multilaterala arenan, genom kortare placering vid UNICEF:s kontor i New York. Vidare har Andreas en tvärvetenskaplig bakgrund med kandidatexamen i offentlig förvaltning och globala studier på mastersnivå.

”Jag är otroligt glad över möjligheten att får vara en del av Läkarmissionen. Jag ser fram emot att bygga starka relationer och föra en nära dialog med våra regionala hubbar och landskontor med syftet att stärka den finansiella styrningen, motverka korruption och möta de globala utmaningarna på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt.”