Åsa Jönsson Tysén – Ny Mentorskapskoordinator i Framtidshoppet på War Child

Åsa Jönsson Tysén är anställd som Mentorskapskoordinator i Framtidshoppet – ett nytt projekt som riktar sig mot ungdomar som omfattas av Gymnasielagen. Åsa har innan War Child många års erfarenhet av att arbeta inom stödjande verksamhet gentemot målgruppen av ensamkommande barn och ungdomar, och tar den kunskapen med sig in i sin anställning och projektet.

”Jag ser med spänning fram emot att följa projektet och har stora förhoppningar om att det kan hjälpa många av NG-ungdomarna att nå sina mål.” säger Åsa.