Jonathan Mellblom är ny Compliance Controller på Läkarmissionen

Läkarmissionen har rekryterat Jonathan Mellblom som ny Compliance Controller.

I sin nya tjänst ansvarar han för samordning av den årliga globala internrevisionen, avtalsefterlevnad gentemot globala institutionella givare inkluderat EU, FN och OECD-DAC samt intern styrning och kontroll vid land- och regionkontor. Jonathan har gedigen biståndsbakgrund med tidigare controlleransvar för Östra Afrika vid biståndsorganisationen PMU. Han har även arbetat i ekonomiledande befattning som tidigare biträdande Generalsekreterare för organisationen KRIK. Jonathan har en masterexamen i Ekonomi från Uppsala Universitet.

”Med ökad konfliktkänslighet och ekonomisk sårbarhet i våra landkontexter så ser vi ett behov av att förstärka vår interna styrning och kontroll. Jag ser fram emot att utifrån min nya strategiska roll stärka Läkarmissionens uppföljningssystem och genom dialog och nära samverkan med lokala ekonomer på plats och lokala partners utveckla nya former för effektiv ekonomi och effektredovisning.” säger Jonathan Mellblom – Compliance Controller på Läkarmissionen.