Malin Söderström ny generalsekreterare för Operation Smile Sverige

Styrelsen för Operation Smile Sverige har utsett Malin Söderström till ny generalsekreterare. Malin, i dag operativ chef och tillförordnad generalsekreterare, övergår omedelbart till sin nya roll.

Malin Söderström kom till Operation Smile Sverige 2017, då hon tillträdde tjänsten som ekonomichef. Över tid har hon axlat en bredare roll, som operativ chef, och parallellt periodvis även verkat som tillförordnad generalsekreterare.

– Malin Söderström har betytt mycket för Operation Smile Sveriges utveckling och framgångar de senaste åren. Efter att ha övervägt olika alternativ var det ett självklart beslut att erbjuda henne rollen som generalsekreterare. Malin kan organisationen, har ett brett förtroende och en stark drivkraft. Detta är förutsättningar för att Operation Smile även fortsatt ska vara en ledande verksamhet med fullt förtroende hos volontärer, givare, kollegor och inte minst hos samarbetspartners och patienter i våra programländer, säger Maria Grimberg, styrelseordförande.

Läs hela nyheten här