Ny Global påverkanschef på Läkarmissionen

Isabella Olsson har gedigen påverkanserfarenhet från europeiska arenan i Bryssel och UD. Hon har arbetat inom opinion och press på Läkarmissionen och erhöll dessförinnan en tjänst som Departementssekreterare på Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete och Humanitärt Bistånd på Utrikesdepartementet.

Isabella har en Masterexamen inom global utveckling och global krishantering med fokus på Afrika som region vilket är centralt för tjänsten då Läkarmissionen verkar i flera konfliktdrabbade och fragila stater. Tjänsten är en del av en nysatsning då Läkarmissionen nu etablerar en global påverkansenhet för att bättre realisera lokal förankring och bredda biståndsdebatten.

– Jag ser fram emot att verka för ett mer inkluderande bistånd med starkare lokal förankring och att bedriva påverkan inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet. I min nya roll hoppas jag kunna minska avståndet mellan Bryssel och Järva och arbeta för att fler röster globalt får komma till tals.