Bort med bilden av bössan

Ledartext i Patos, april 2021

När jag tog över som ordförande hade vårt namnbyte till Giva Sverige mindre än ett år på nacken. Ett byte som föregåtts av långa och intensiva diskussioner. För mig representerar namnbytet ett tydligt och stort steg in i framtiden. Ett steg mot en ny självbild och förståelse av den sektor vi representerar. Den nya strategin Giva Sverige sedan antog – mitt i brinnande pandemiår – pekar ut ytterligare viktiga steg i den utvecklingen.

En symbolisk och viktig del i strategin och framtidsvisionen är att vi vill bort från bilden av bössan. Insamling handlar inte om att stå passivt och bocka med bössan i hand. Insamling är – som ju ni om några vet – inte ett passivt mottagande utan en mycket aktiv handling. En handling som uppmuntrar privat finansiering och engagemang i den ideella sektorn.

Privat finansiering och engagemang är ju själva bränslet i ideell sektor. En förutsättning för att våra organisationer ska kunna finnas, växa och utvecklas.

Vi kan aldrig ta det bränslet för givet. Men sällan har det väl brunnit ett så brokigt, brett och starkt engagemang som under det senaste året.

– Under pandemiåret har det skramlats i grytlock för att visa stöd för vårdpersonal.
– Det har satts upp lappar i trappuppgångar med erbjudande om matinköp för grannar i riskgruppen.
– Det har riktats stöd och insatser till barn och unga och många andra av de grupper som far illa av pandemins effekter.
– Och medan gränser stängts för att stoppa smitta har starka röster höjts för global vaccinsolidaritet.

Jag skulle kunna fortsätta länge. Människor runt om i Sverige – och för den delen världen – visar att de vill påverka och bidra till att lösa samhällets utmaningar. Från medmänsklig barmhärtighet i det lilla till global systemförändring i det stora. Vilken kraft!

För mig är detta vad insamling handlar om. Att inspirera, kanalisera och samla in den kraft som finns hos människor för att skapa en bättre värld. Det är ett privilegium att jobba med insamling, att ha det som jobb att försöka fånga den kraften. Vi gör det med hårt arbete, djup respekt och med stor dos ödmjukhet.

Men vi gör det inte med bössan i hand.

Paula Guillet de Monthoux, ordförande för Giva Sverige och generalsekreterare på World Childhood Foundation