Krönika: Fortsatt fri folkbildning?

Krönika i Patos, 5 juli 2024

Den 13 juni presenterade Christer Nylander den statliga Folkbildningsutredningen. Bakgrunden är debatten kring de statliga bidragen till folkbildningen. Studieförbunden har på samma sätt som många andra samhällsområden utsatts för bedrägerier av olika slag vilket lett till en hård debatt om kontroll och styrning av statsbidragen och folkbildningen.

En central fråga är om statsbidragen till folkbildningen ska fortsätta att fördelas genom Folkbildningsrådet i en självförvaltningsmodell eller om bidragen ska styras hårdare genom en statlig myndighet. Frågan påverkar direkt den centrala principfrågan om hur vi ska säkra att folkbildningen står fri från politisk styrning av innehållet. Det finns klara paralleller med kulturdebatten kring armlängds avstånd, public serviceutredningen om styrning och resurser samt med akademins oro för politisk påverkan.

Folkbildningsutredningen landar klokt nog i att folkbildningens frihet och oberoende bäst värnas genom att självförvaltningen bevaras. De utmaningar som finns vad gäller kontroll av statsbidraget kan hanteras med olika konkreta åtgärder från staten och inom folkbildningen.

Idag finns nio studieförbund med olika profil och inriktning. Studieförbunden har koppling till universitet, föreningar i civilsamhället, religion eller politik. Detta är områden som tätt kopplar till människors grundläggande fri- och rättigheter som staten inte ska styra över.

En vital demokrati behöver fria och rättvisa val, oberoende medier men också ett självständigt civilsamhälle. Det pågår en intensiv debatt i Sverige och internationellt om läget i demokratin. Forskningen visar att inskränkningar i civilsamhällets frihet är en tydlig signal om att demokratin urholkas. Därför är det så viktigt att bevaka och kritisera förslag som riskerar att öka den politiska styrningen av självständiga samhällsinstitutioner.

En vital demokrati behöver fria och rättvisa val, oberoende medier men också ett självständigt civilsamhälle

Studieförbunden genomgår nu ett stålbad eftersom staten skär ner på anslagen med en tredjedel. Runt om i landet avvecklas nu verksamheter, personal får sluta och kontor stängs. Se Nedskärningskartan för en aktuell bild av den folkbildning som nu upphör. (länk: https://nedskarningskartan.studieforbunden.se/) Nedskärningen minskar vår möjlighet att erbjuda den folkbildning som människor söker.

Folkbildningsutredningen förväntas snart komma ut på remiss. Studieförbunden vill uppmuntra och stödja så många organisationer i civilsamhället som möjligt att svara på remissen. Svaret kan antingen ske utifrån era egna relationer till studieförbund och folkbildning eller utifrån en mer principiell syn på vikten av ett fritt civilsamhälle. Hör gärna av dig till mig med tankar eller frågor kring utredningen.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan.