Ledare: Samtal och möten övervinner hot och hat

Charlotte Rydh

Ledare i Patos, 6 juli 2022.

Som vanligt blev det en diskussion både före och efter Almedalsveckan 2023 om dess vara eller icke vara. Färre deltagare, färre seminarier, färre åhörare vid talen. Och så förstås, kostnaderna. Är det verkligen värt att lägga tid och pengar för politiker, kommuner, myndigheter, företag och organisationer? Mitt svar är ett rungande JA.

Trots att det inte är valår och trots att det fanns en sorg och oro efter förra årets knivmord, var Almedalen återigen ett unikt tillfälle att mötas och diskutera. Något färre deltagare och seminarier betyder inte att det är sämre, snarare kanske tvärtom.

Almedalen är en manifestation av demokratin. Samtalen och mötena blir en motvikt till meningsutbyten och utspel i sociala medier med ansiktslösa oidentifierbara konton. Almedalen är agora, det avgränsade torget där ett politiskt samtal är syftet. Det blir tydligt att politik inte är detsamma som politiker, utan att politik är allas vår möjlighet att göra vår röst hörd. Eller företräda de vars röster inte hörs.

Och för den som ser till att ha lite tid att gå utanför sin egen bubbla av frågor och människor är Almedalen ett tillfälle att enkelt få insikter i andra politikområden eller andra branscher. Insikter som också oftast bidrar till nya perspektiv eller idéer även för det en själv arbetar med eller har fokus på.

Almedalsveckans styrka är myllret, möjligheterna för stora och små verksamheter att synas, höras och mötas. Och det är viktigt att Almedalen får fortsätta vara just detta myller och inte blir en ”konferens” där innehållet styrs upp. Jag tror också att det kan vara en poäng med att låta Almedalsveckan återgå till den ursprungliga veckan i början av juli, för att nå en bredare allmänhet då fler har semester och är på besök på Gotland.

Giva Sverige var för andra året medarrangör av Civilsamhällesarenan tillsammans med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och 9 andra organisationer. Där hade vi deltagarrekord och fick under de seminarier vi själva arrangerade eller medverkade i möta nya riksdagspolitiker och företrädare för olika organisationer. Från samtalen vid sidan av seminarierna fick vi bland annat med oss nya perspektiv kring en finansmarknad för civilsamhället, hur vi kan öka civilsamhällets genomslag på EU-nivå och vikten av exempel från andra nordiska länder för att driva på för bättre anpassade regelverk i Sverige.

Nu ser vi fram emot att med Almedalsveckan som avstamp fortsätta vårt arbete för kvalitetssäkring och bättre förutsättningar för finansiering av idéburna organisationer!

Charlotte Rydh, generalsekreterare