Ledare: Snuttifieringen av givandet skymmer helheten

Charlotte Rydh

Ledare i Patos, 20 december 2023

”Köp en get”, ”ge bort ett matpaket i julklapp”, ”bidra med en filt till flyktinglägret”.

Ja, så här inför jul är det många organisationer som använder sig av denna numera väldigt etablerade modell för att motivera till givande. Och visst blir det enklare för givaren, det måste jag medge. Men, och nu vill jag utmana en del av er som läser detta, det finns också en baksida av det här sättet att kommunicera.

För det är lätt att samla in pengar till något konkret, som ett matpaket eller en filt. Men det är svårare att skapa engagemang för en utvärdering, ett lönesystem eller en metodutveckling. Men tänk om det är det senare som behövs?

Ja, visst behövs filtar och matpaket. Men ju mer vi ställer konkreta, fysiska föremål i centrum för givandet, desto mer bidrar vi till att cementera bilden av att det är detta som är den ”riktiga” verksamheten. Och ju mer verksamheten delas upp i små, små bitar, desto svårare blir det att prata om helheten.

Under hösten har jag träffat en lång rad organisationer för att tillsammans vrida och vända på bilden av insamling och ideella organisationer. På workshops har vi delat erfarenheter och försökt hitta gemensamma vägar framåt. Det är några frågor som hela tiden återkommer, och det gäller både när medier granskar eller beskriver sektorn och i kommentarsfälten i sociala medier: Medarbetarnas löner, i synnerhet generalsekreterarnas. Och hur mycket pengar som går till administration och insamling.

Högst rimliga frågor förstås, men de säger också något om hur allmänheten ser på den ideella sektorn och organisationer som finansieras med gåvomedel.

Löner och administration ses ofta som något som per definition är dåligt, som ska begränsas så mycket det bara går. Det är ju resurser som hade kunnat ”nå fram” till mottagaren. Men vänta nu?! Löner och administration är ju i många fall helt avgörande för att vi ska uppnå varaktiga resultat? Och insamlingskostnader nödvändiga för att överhuvudtaget nå ut och be om en gåva. Det är någonting som skaver här.

Många organisationer lyfter själva att den allmänna kunskapsnivån om hur civilsamhällets organisationer jobbar och fungerar brister. Det tycks hänga kvar en förlegad bild av att man i huvudsak gör enkla uppgifter. Att man delar ut saker. Därför tänker många också att det inte behövs löner eller administration.

Kanske är det dags att vända blicken inåt. Hur pratar vi själva om vår verksamhet? Kan det rentav vara så att vi sätter krokben för oss själva genom att kommunicera på ett alltför förenklat sätt? När vi sätter fokus på enskilda föremål, eller när vi lyfter fram hur lite pengar som går till administration eller löner?

För mig är det viktigt att man som givare kan vara säker på att pengarna gör nytta, inte bara här och nu utan också på sikt. Det är därför Giva Sverige har tagit fram märkningen Tryggt givande för att sätta ljuset på den Kvalitetskod som medlemmarna måste följa. Alla våra medlemsorganisationer har åtagit sig att ha ordning och reda på sin ekonomi och styrning, att de använder gåvor till de ändamål de är avsedda för, och att de utvärderar sin verksamhet för att få veta om det blir den nytta som är tänkt. Och, självklart också, att vara transparent med hur man använder pengarna. Inklusive hur mycket pengar som går till löner och administration.

Denna Kvalitetskod är alldeles utmärkt. Men alltför få känner till den. Under våren kommer vi därför att jobba vidare med att göra Kvalitetskoden mer känd, och bli en naturlig del av organisationernas kommunikation. Det är ett steg i att uppdatera bilden av hur ideella organisationer jobbar.

För jag är övertygad om att det går alldeles utmärkt att samla in pengar också till en utvärdering. Eller varför inte antikorruptionsarbete. Det gäller bara att själv kunna och våga förklara varför det är viktigt.

Till sist vill jag tacka alla er som under året på olika sätt varit delaktiga i Giva Sveriges verksamhet – det är tack vare er som vi kan fortsätta verka för ett livskraftigt civilsamhälle där människors engagemang och givande gör skillnad.

Ha en riktigt God jul och ett Gott nytt år, så ses vi igen 2024!

Charlotte Rydh
Generalsekreterare