Utblick: Så kan pandemin stärka givandet

Anna-Karin Hatt, vd LRF på digitalt besök hos grönsaksbonden Anesu Truzmbah i Zimbabwe, som är medlem i bondeorganisationen ZFU som stöds av We Effect.

”Dont´waste a good crisis”. Sedan pandemin slog till har alla insamlingsorganisationer, vare sig man vill eller inte, behövt slå mynt av ordspråket. Rapporter visar att coronakrisen rent av gjort branschen starkare, och att det finns fog för att öka givandet.

En brittisk rapport bekräftar att många organisationer drabbats svårt av Covid-19, men att efterfrågan på deras arbete i stort ökat. Rapporten visar också att branschen varit duktiga på att anpassa sig till nya förutsättningar att samla in pengar och i mångt och mycket utvecklat nya metoder för att nå sina syften. Digitala insamlingsmetoder har fått sitt stora genombrott.

– Krisen visar att digital insamling verkligen fungerar, det handlar bara om att ha ett tydligt budskap som talar till din målgrupp, kommenterade den digitala konsulten Zoe Amar.

Rapporten listar fem andra större lärdomar från pandemin:

 1. Resiliens, eller ekonomisk motståndskraft
  Att diversifiera inkomsterna är både en utmaning och en möjlighet för sektorn. Insamlingsorganisationer måste noga granska sina metoder och hitta nya sätt att finansiera sina verksamheter, till exempel med stöd från lokala och statliga myndigheter. 
 2. Mångfald och inkludering
  Insamlingsbranschen ligger efter andra branscher i sitt mångfaldsarbete. Att arbeta bättre med allas lika deltagande och rekrytera med en medveten strategi om ökad mångfald är avgörande.  
 3. Digital strategi
  Pandemin har belyst vilka organisationer som har investerat i digital kompetens, och vilka som inte gjort. Har man inte redan koll på tekniken, rekrytera någon som kan det.  
 4. Digital arbetsplats
  När vi sitter hemma och jobbar ökar ocksåkraven på att arbetsgivarna tar ansvar för personalens arbetsmiljö och blir bättre på internkommunikation.   
 5. Partnerskap
  Gemensamt arbete med företag har blivit en standardmodell. Samarbete har bland annat lett fram till att många brittiska organisationer kunnat rekrytera miljontals volontärer.

Även om organisationerna lärt sig många nya metoder återstår en hel del jobb för att övertyga människor att öka sin givarvilja, menar en annan rapport. ”Pro Bono Economics” menar att de brittiska hushållen endast donerat mellan mellan 0,2%-0,5% av de 200-250 miljarder pund i överskottsbesparingar som beräknas ha byggts upp under pandemin. 

”Den uppenbara frågan är: vad kan branschen göra för att få människor som blivit rikare under pandemin att skänka mer? En möjlighet är att göra en samordnad kampanj som manar till ökat givare. Eller att vi etablerar en ny ”social norm” kring att ge”, sa Andy Haldane, chefsekonom på Bank of England och medgrundare av Pro Bono Economics. 

Den uppenbara frågan är: vad kan branschen göra för att få människor som blivit rikare under pandemin att skänka mer?

Digitala resor en väg även för ökad insamling?
Under pandemin har flera organisationer, inom FN och svenska biståndet, arrangerat virtuella resor för beslutsfattare. Syftet är öka engagemanget för de frågor som organisationerna driver, trots att avstånden är stora och restriktioner omöjliggör traditionella resor. 

We Effect och Vi-skogen, som undertecknad själv arbetar för, var tidigt ute med att erbjuda såväl företagsledare som riksdagsledamöter och biståndsministern en möjlighet att träffa människor som drabbats hårdast av pandemins ekonomiska effekter och samtala om möjliga insatser som kan avhjälpa problemen. 

Lärdomarna var att resorna är en game changer, som minskar klimatavtrycket och möjliggör att långt många fler kan träffas över gränserna. Men de digitala resorna kan inte ersätta allt en traditionell fysisk resa medför. 

– Det är klart att en fysisk resa ger ännu starkare intryck, men detta var ett mycket värdefullt möte. Problemen är stora under corona men dagens digitala resa påminde om att för lantbrukarna i södra Afrika finns det än större och mer långtgående utmaningar, som bristande läskunnighet och klimatförändringarna, kommenterade Anna-Karin Hatt, VD på LRF, som blev den första som genomförde en digital resa med organisationen. 

Skribent: Marcus Lundstedt