Civilsamhällets Finansforum 2022

ANMÄL DIG HÄR

 

Årets talare

Anna Kinberg Batra, Särskild utredare, Betalningsutredningen. Anna Kinberg Batra är regeringens särskilde utredare av statens roll på betalningsmarknaden. Anna är på olika sätt engagerad i svenskt entreprenörskap och styrelseordförande i statliga Swedish Space Corporation. Hon var partiledare för Moderaterna (2015-2017) och har varit ordförande i riksdagens finansutskott respektive EU-nämnd. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Charlotte Rydh, Generalsekreterare Giva Sverige. Charlotte Rydh är sedan 2016 generalsekreterare för Giva Sverige och har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling, filantropi och engagemang, både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat för en bredd av organisationer och trivs i gränslandet mellan privat, ideell och offentlig sektor.
Per Långsved, Sverigechef Nordea. Per har mångårig erfarenhet från flertalet centrala roller inom bank och finans med stor erfarenhet av ledarskap och verkställande. Utöver landschefsrollen är Per även chef för den svenska privatmarknaden i Nordea. Kundfokus är A och O för Per och inkludering är ett av hans ledord. Detta tar sig bland annat uttryck i angelägenheten om att minska det digitala utanförskapet samt att ge en ökad förståelse för vikten av en god privatekonomi hos unga.
David Samuelsson, Generalsekreterare Studieförbunden. David är aktiv i flera centrala organisationer och nätverk i civilsamhället som CIVOS, civilsamhällets organisationer i samverkan, styrgruppen för NOD som är samverkansorgan för regeringskansliet och civilsamhället och generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan. Han har varit planeringschef på Utbildnings- och kulturdepartementet och har Mastersexamina från Harvard university och Uppsala universitet.
Amalia Krantz, Fraud Communication & Awareness in Sweden, Nordea har många års erfarenhet av förebyggande kommunikation för att hjälpa Nordeas kunder minska risken för att bli utsatta för bedrägeri. Vill sprida kunskap och inspiration med övertygelsen om att alla kan bli trygga digitalt.
Lars-Åke Edenfeldt, Buisness Change Manager – Transformation Program SE. Lars-Åke Edenfeldt är Business Change Manager inom det Svenska Transformationsprogrammet som drivs inom Bankföreningen. Lars-Åke har lång erfarenhet av betalningar både internationellt och i Sverige och han har med frågor runt den nya betalningsinfrastrukturen sedan 2012
Martin Georgzén, Head of Customer & Realtions, P27, Nordic Payments. Martin har sedan starten 2018 varit en del av det gemensamma P27-initiativ och varit en del av styrgruppen för projektet. Martin har mer än 20 års erfarenhet från finanssektorn och har haft olika ledande befattningar under denna tid, bland annat rollen som Head of Nordic Payment Infrastructure Projects och Payments Development på Danske Bank A/S.
Magnus Lageson, Crunchfish Digital Cash, Chief Product Officer har mer än 20 års erfarenhet från betalningsmarknaden och har jobbat med allt från betalinfrastrukturer till konsumentnära produkter, både i Sverige och internationellt. Magnus var under 5 år produktansvarig för Swish och är nu produktansvarig på Crunchfish Digital Cash AB. Han jobbar även deltid som konsult kring rådgivning kring betalningslösningar och infrastrukturer.
Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea. Efter studierna började Annika arbeta på finansdepartementet och gick därefter till Nordea 1994. Så småningom blev hon chefanalytiker innan hon i december 2008 fick uppdraget som chefekonom. För närvarande sitter hon som vice styrelseordförande för Lunds Universitet samt i styrelsen för Utrikespolitiska Institutet och i Hans Dalborgs stiftelse för bank- och finansforskning. Annika är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, avdelning IX Ekonomi. 2012 utsågs hon till ”Årets bankprofil” av tidningen Privata Affärer. I maj 2018 blev Annika Winsth hedersdoktor vid Ekonomihögskolan Lunds Universitet.
Peter Olbing, – Affärsutvecklingschef Norden & Baltikum, Mastercard
Ewa Rutqvist Holmstedter, kanslichef/administrativ chef på biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen. Ewas ansvarsområde är regelefterlevnad, ekonomi och IT . Tidigare har Ewa en lång erfarenhet av ekonomi, HR och IT frågor men då i privata näringslivet.
Sara Näselius, Nationella Operativa Avdelningen, samordnare på Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism som är placerat på Polismyndigheten. Sara har en bred erfarenhet av olika roller inom penningtvättsregimen.
Lina Hartman, Country AML Responsible Sweden, Nordea. Lina har en gedigen bakgrund med att bekämpa ekonomisk brottslighet från myndighetssidan såväl som den privata sektorn i Sverige såsom i Europa. Lina ingår i Nordeas svenska ledningsgrupp och jobbar dagligen med sina nordiska kollegor för att förbättra processer och mitigera risker som banken möter.