Frågor om gåvor

Fråga 1

svaret på fråga 1 är gdfg g fg sfg fdg sf g

Fråga 2

och svaret på denna fråga 2 är dgf dg dfsg fds gsfd

fråga 3

svar fråga 3