Röda Korset:

Vi måste ständigt bli bättre på att ta hand om människors engagemang

Bäddning av sängar från IKEA, transporterade av Bring, på Fönebasen, Ljusdals kommun. Foto: Anders Jansson/ Röda Korset
Bäddning av sängar från IKEA, transporterade av Bring, på Fönebasen, Ljusdals kommun. Foto: Anders Jansson/ Röda Korset

Sommarens omfattande skogsbränder satte Röda Korsets krisberedskap på prov. Över 6 000 personer hörde av sig och ville hjälpa till på olika sätt. Och organisationen höll för trycket.
-Alltsedan flyktingvågen 2015 har vi arbetat med att skapa system och strukturer för att kunna ta emot människors engagemang när det uppstår spontant i samband med katastrofer, säger Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef för krishantering och beredskap på Röda Korset.

Ylva Jonsson Strömberg, Röda Korset, vid en katastrofinsats i Nepal. Foto: Red cross
Ylva Jonsson Strömberg, vid en katastrofinsats i Nepal.

Röda Korset förmedlade nästan 900 volontärinsatser till räddningstjänster runt om landet under sommarens stora skogsbränder.
Man satte också in frivilliga som stöd vid den nationella samordningsstaben som man fick bygga upp för att kunna hantera den stora mängden spontanfrivilliga som skulle samordnas och matchas mot de olika behoven.

Svenskar vill engagera sig
Röda Korset fick frågan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att samordna alla spontanfrivilliga som kom både från den egna organisationen och från andra.
-Vi utformade ett webbformulär, där alla kunde anmäla sitt intresse, oavsett var man kom ifrån, säger Ylva Jonsson Strömberg. Sedan skulle ansökningarna matchas geografiskt, kompetensmässigt och personellt gentemot de förfrågningar som kom in om hjälp och stöd.
-Svenskar vill engagera sig så fort något händer, säger Ylva Jonsson Strömberg. Men, man vet inte alltid hur man ska kanalisera sitt engagemang. Därför är det viktigt att till exempel Röda Korset som organisation steppar upp och formar strukturer om gör det möjligt att möta människors engagemang.

Storhet som lockar
Röda korset är en gammal och väl etablerad organisation. Vad betyder det när människor väljer var de skall gå in och lägga sitt frivilliga engagemang?
– Jag tror att det är tvådelat, säger Ylva Jonsson Strömberg. En del ser oss som gamla och mossiga och väljer bort oss på grund av det. Men, andra ser att vi har en uthållighet som bara en gedigen och väletablerad organisation kan ha. Under flyktinghösten till exempel kunde man se att vi har strukturer på plats, vi har utbildningar och ett sammanhang som fungerar. Vi kan hålla på väldigt länge vid en katastrof, därför att vi är många som kan turas om. Vi är en stor organisation som inte är beroende av en eller två eldsjälar. Och den storheten lockar!

Krisberedskap som vårdas i vardagen
Till vardags organiserar Röda Korset tusentals människor i sina lokalavdelningar vilket gör att man har en kader av personer som är rustade att rycka ut också i krissituationer.
-Ta till exempel våra volontärer i second handbutikerna. De är superduktiga på att ta emot gåvor, sortera, värdera, hålla rent och distribuera. Detta är ovärderlig kompetens när vi hjälper till vid exempelvis bränder och man ska ta emot vatten, kaffe, bullar, stövlar och se till att allt kommer ut till rätt platser och till rätt personer.
-Eller så har vi våra sjukhusvärdar som till vardags hjälper patienter att hitta rätt, fungerar som stödpersoner på akutmottagningar, eller hjälper till att dela ut mat eller flytta sängar. När det var ett akut utbrott av mässling vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, så var det våra värdar som stod vid dörren och informerade om risken att smittas. Det frigjorde vårdpersonal som kunde arbeta med det de skulle och inte behövde lägga tid på att ta emot och guida patienter.

Allt större efterfrågan på Röda Korsets insatser
Vid sommarens skogsbränder var det flera räddningstjänster som fick upp ögonen för vad Röda Korset kan hjälpa till med. Därför har nya samtal initierats och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer också att fördjupa sitt samarbete med Röda Korset.
-Det är vi jätteglada över, säger Ylva Jonsson Strömberg. Det är ju detta vi är bäst på och vi har så många människor som finns kvar i våra nätverk efter olika katastrofinsatser. Vi har beredskap och det är toppen om den kommer till användning!

Text: Malin Ekelund