HR-stöd av Compleo Individstöd

Giva Sverige har avtal med Compleo Individstöd AB i frågor gällande HR-stöd.

Compleo har funnits sedan 2005 och arbetar med företag, organisationer och myndigheter med att bistå HR eller ledning i att hantera eller förebygga komplexa personalärenden. Effekten av Compleos insatser är att medarbetare, chefer och organisation får en möjlighet att komma vidare på ett positivt sätt, men också för att minimera de ekonomiska konsekvenser som ett långvarigt personalproblem kan ge.
Compleos konsulter är utbildade inom det beteendevetenskapliga området och har specialistkompetens inom neuropsykiatri, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk/social hälsoproblematik.

Compleo arbetar med stöd i arbetssituationer där det krävs:

Förändring i arbetssituation
• Låst läge mellan anställd och chef
• Problem med det sociala samspelet på arbetsplats
• Svårigheter med att leva upp till arbetsgivarens krav

Stöd i samband med arbetsrehabilitering
• Vid ohälsoproblem såsom utmattningssymptom eller kognitiva svårigheter
• Svårigheter att finna varaktighet och/eller förutsättningar att återgå till ordinarie arbete
• Stöd vid återgång till arbete efter sjukskrivning

Stöd i omställning
• Coaching till ny position, arbete eller studier

Fri konsultation och rabatter
Organisation med ordinarie eller associerat medlemskap i Giva Sverige får vid första kontakttillfället konsultation av en arbetsplatsrelaterad problematik utan kostnad upp till 60 minuter. Vid fortsatt uppdrag erhålls 25 – 30 % rabatt på Compleos ordinarie priser för konsultation eller stödtjänster.

Kontakt
Alla kontakter tas av medlemsorganisationen via mail: kontakt@compleo.se
I samband med detta uppges organisation, kontaktperson, funktion, telefon och om önskemål om när en kontakt behövs, samt medlemskap i Giva Sverige. Finns det ytterligare behov av att använda Compleos tjänster, görs ett separat behovsmöte/analys och därefter skickas separat offert för godkännande av lösning direkt medlemsorganisationen.

Öppettider
Öppettider är kl. 8 – 16 helgfria vardagar

Vi vill tacka Compleo Individstöd AB för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.compleo.se