Contribums Inspirationsnätverk
För mindre till medelstora organisationer

Genom samarbetet med Contribum erbjuds deltagande i ett inspirationsnätverk till reducerad kostnad för dig som arbetar med insamling av gåvor och privat finansiering i en mindre eller medelstor organisation. Tillsammans med andra får du inspiration, ny kunskap, och möjlighet att diskutera enklare och snabbare vägar till att lösa utmaningar.

Varje gång vi på Contribum träffar personer som arbetar för insamlingsorganisationer, speciellt från något mindre organisationer, slås vi av hur ambitiöst och dedikerat dessa personer arbetar – ofta rätt ensamma i sin roll och med en mängd frågor på sitt bord.

Du kommer att ha god nytta av nätverket om du…  

  • Arbetar med insamling/medlemsrekrytering och/eller CRM-frågor inom din organisation 
  • Vill lära och inspireras av andra, likaväl som att dela med dig av egna kunskaper och erfarenheter  
  • Vill få kunskap, verktyg och idéer som förenklar och effektiviserar ditt dagliga arbete 

Nätverket har skapats för att fylla ett behov hos mindre och medelstora organisationer – men givetvis är du lika välkommen om du arbetar för en stor organisation!

Träffarna fokuserar på olika områden. Contribum bidrar med kunskap och teorier, faciliterar mötena och agerar moderator.  Vid vissa träffar tar vi in en specialist inom ämnet. Som deltagare i nätverket får du:

  • 4 digitala träffar à ca 3 timmar 
  • 4 digitala uppföljningsmöten à 45 minuter (ca 2 veckor efter huvudträffarna) 
  • Fri rådgivning av Contribum mellan mötena (upp till 2 timmar)

Kostnad för Giva Sveriges medlemmar: 1 600 kr  (ordinarie pris 2 500 kr).
Vid fler deltagare från samma organisation är priset 1000 kr /person för Giva Sveriges medlemmar (ordinarie pris 1 500 kr)

Mer info och agenda för första mötet