Civilsamhället välkomnar KD och V:s krav om krispaket

I dag tog Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tillsammans initiativ till ett krisstöd för att stötta civilsamhällets organisationer i sviterna av corona. Förslaget innehåller bland annat ett kostnadsstöd till organisationer med extraordinär efterfrågan på grund av corona, en statlig kreditgaranti för lån och ett särskilt intäktsstöd som kan kompensera för de stora intäktsbortfall som många ideella organisationer drabbats av.

Famna, Giva Sverige och Forum välkomnar förslaget. Organisationerna ser dock mycket allvarligt på den oro för överlevnad som många organisationer vittnar om, och har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället.

Läs hela pressmeddelandet här.