Den nya verkligheten stavas digitala möten, samverkan och handtvätt

Martin Ärnlöv.

I början av mars återvände jag från Syrien till Sverige, via Beirut. När jag åkte dit en vecka tidigare var covid-19 någonting som fortfarande var relativt perifert i Sverige. Bara några dagar efter min hemkomst var många gränser stängda – och en helt annan verklighet på väg att ta form.

Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset

Coronaviruset har fortsatt att dominera vår tillvaro och våra samtal, och så kommer det säkert att vara ett tag till. Under veckorna som passerat har vi sett så många goda exempel på den handlingskraft vi inom civilsamhället har. Många organisationer har snabbt ställt om sin verksamhet. Vi hittar nya sätt att arbeta för att nå våra målgrupper, jobbar betydligt mer via digitala verktyg och flyttar aktiviteter utomhus eller till andra forum. Både organisationer och spontana grupper av frivilliga hjälper självisolerade äldre och andra riskgrupper att handla och hämta ut recept. Även vi som tjänstepersoner har fått ställa om och jobba på ett helt annat sätt än normalt. Jag tror knappt det finns en digital plattform som jag inte haft möte på de senaste veckorna.

Låt mig också säga något om den samverkan mellan civilsamhällets organisationer som tagit fart. Som en del av nedstängningen av stora delar av samhället drabbas också civilsamhället av svåra verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Giva Sverige, Forum och Famna har under de senaste veckorna jobbat väldigt tajt ihop för att få politisk uppmärksamhet kring situationen. Tillsammans har vi tagit fram en rapport utifrån medlemsenkäter. Vi har påtalat att de stödpaket som tagits fram till stor del inte kunnat användas alls, eller passat illa för vår verklighet. Och vi har insett att vi förmodligen behöver se betydligt mer av den här sortens samverkan inom sektorn framöver. Civilsamhället är en ovärderlig del av Sverige – men då måste vi också kunna göra vår röst hörd på ett tydligt sätt.

Slutligen vill jag göra ett medskick. Engagemanget inom våra organisationer är enormt och det kan vara lätt att glömma bort att vila emellanåt. Ta dig tid till det! Nuvarande situation ser ut att gälla under en längre period framöver, och vi behöver alla vara hållbara också som individer. Så – håll fysiska avstånd, var rädd om dig, och fortsätt tvätta händerna!

Text: Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset