Pressmeddelande: Civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder på coronakrisen – ny rapport

Pressmeddelande 2020-04-23

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar att bli förödande. När givandet minskar, second hand-försäljningen rasar och verksamhet tvingas ställas in kan civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020, visar en ny rapport.

Runt om i landet sker nu en enorm mobilisering från civilsamhället för att hjälpa de människor som drabbas av coronakrisen. Det sociala arbetet skalas upp. Tiotusentals frivilliga engageras för en historisk hjälpinsats. Idéburna vårdgivare ställer om för att bistå den ansträngda sjukvården.

Samtidigt riskerar de ekonomiska konsekvenserna att bli förödande. Givandet minskar. Second hand-försäljningen rasar. Lägerverksamhet ställs in och med den försvinner bidrag. Ideella aktörer inom vård och omsorg tappar intäkter ordinarie när verksamhet ställs in till följd av fokus på covid19-vård.

Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Utsatta människor kan lämnas ensamma. Klyftor vidgas. På kort sikt riskeras många aktiviteter för att bekämpa virusets spridning, som härbärgen för hemlösa eller utdelning av matkassar. På längre sikt riskeras hela verksamhetsområden.

– Civilsamhället behöver ett ekonomiskt stödpaket akut för att kunna bidra i kampen mot coronaviruset med full kraft, och för att trygga verksamheter på sikt. Ett sådant paket behöver uppgå till minst 1,1 miljarder kronor, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

– I kristid behövs civilsamhället mer än någonsin. Vi behöver kunna stå starka för att fånga upp människor som faller. Våra ekonomiska förutsättningar kommer att vara helt avgörande för att stötta människor i utsatthet, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum.

– Idéburna välfärdsaktörer ställer om sin verksamhet för att bistå i den ansträngda sjukvården, men får i dagsläget inte ta del av de statliga satsningar på vården som gjorts. De idéburna bär en viktig del av bördan och måste kompenseras proportionerligt, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Ladda ner rapporten här

Presskontakt:
Amelie Furborg, PR-ansvarig Giva Sverige, 070-415 64 67, amelie@givasverige.se


Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen som samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums medlemsorganisationer har ca 3000 lokala enheter och 6,5 miljoner individuella medlemmar.

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in ca 8,8 miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer mm.