Remissvar: ”Viktigt att regeringen adresserar hela civilsamhället under coronapandemin”

I ett gemensamt remissvar skriver Famna, Forum, Giva Sverige och LSU idag att det är bra att regeringen utreder ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt vill vi lyfta att det är av stor vikt att regeringen inte ensidigt reserverar det ekonomiska utrymmet för kultur- och idrottsevenemang i sina åtgärdsprocesser för att hantera coronapandemin framåt, utan inkluderar hela civilsamhället.

Covid-19 har inneburit djupa påfrestningar på hela vårt samhälle sedan dess utbrott. För att motverka spridningen och lindra dess effekter har regeringen vidtagit flera viktiga åtgärder på olika nivåer och med olika målsättning, däribland aktuell förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. Det är bra att regeringen nu föreslår en förändring av förordningen som innebär att kultur- och idrottssektorn får ökat utrymme att verka inom de säkerhetsföreskrifter som anges. Det är ett välkommet och viktigt besked.

Samtidigt vill vi understryka vikten av att regeringen inte förbiser den palett av organisationer som utgör svenskt civilsamhälle i dessa processer och stödåtgärder. Fokus är på idrott och kultur, men det finns en stor och viktig mängd aktörer som inte kan sorteras in i dessa mer synliga delar av civilsamhället. Vi anser att regeringen i såväl utformningen av det ekonomiska stödet som förslagen i denna promemoria misslyckas med att fånga den bredd av organisationer, aktiviteter och verksamheter som ryms inom civilsamhället.

Vi anser därför att det är hög tid nu att regeringen nu agerar för att skyndsamt inkludera även de perspektiv och behov som präglar våra medlemsorganisationer, däribland sociala mötesplatsverksamheter, ungdoms-, bistånds- och intresseorganisationer. Vi är i behov av åtgärder som underlättar för – och stödjer – även våra medlemsorganisationer och som kompenserar för andra typer av förluster och bortfall än förlorad biljettförsäljning.

Läs hela remissvaret här