Från granskning till genomslag – så påverkade Naturskyddsföreningen EU-valet

Inför valet till EU-parlamentet kunde vi se flera organisationer från civilsamhället bedriva kampanjarbete med egna granskningar, rekommendationer och vägledningar för både väljare och politiker. Vi har pratat med Annelie Andersson, chef stab analys och påverkan hos Naturskyddsföreningen, som arbetade som kampanjstrateg inför EU-valet.

Vad var syftet med Naturskyddsföreningens kampanjarbete inför EU-valet?
Det långsiktiga målet är att höja de svenska partiernas klimat- och miljöambitioner, inför valet och framför allt i konkret politik under kommande mandatperiod. Men genom kampanjen ville vi öka väljarnas medvetenhet om EU:s betydelse för klimat- och miljöpolitiken, för att få så många som möjligt att rösta. Vi har också velat värva fler medlemmar, för att bli en starkare påverkanskraft. 

Vilka var era målgrupper?
Den primära målgruppen för kampanjen var svenska väljare och där ville vi särskilt nå de som tycker att klimat och miljö är viktiga frågor – vilket är en stor del av den svenska väljarkåren. Svenska partier och EU-parlamentariker har självklart också varit en viktig målgrupp, då det är dem vi vill påverka i slutänden.

Vilka frågor drev ni?
Vi fokuserade på bredden – för en stark klimat- och miljöpolitik på EU-nivå. Vi granskade hur svenska EU-parlamentarikers röstat och agerat för eller mot lagstiftningar, och vad partierna lovade inom flera olika områden. Det handlade om till exempel klimat, skog, odlingslandskap, miljögifter och hållbar konsumtion.

Vilka resultat kan ni se?
Kampanjen fick ett enormt genomslag – vi kom upp i totalt 48 miljoner visningar genom många olika kanaler. Vi har haft mycket interaktion med målgruppen och fått mycket uppskattning för våra granskningar och kampanjen. Men miljöfrågorna är tyvärr polariserande och det stora genomslaget har också inneburit en omfattande svarshantering även av negativa kommentarer. Vi har fått många nya kontakter, som vi under de närmaste månaderna kommer att erbjuda medlemskap och att engagera sig i Naturskyddföreningen. Och viktigast av allt – de partier som fick betygen ”utmärkt” eller ”bra” när vi granskade de svenska EU-parlamentarikernas insatser den gångna mandatperioden gick fram 8,2 procent i valet. Orsakerna till detta är säkert flera, men vi tror absolut att vår kampanj också haft betydelse för valresultatet.

Är det svårt att som civilsamhällesorganisation få tillgång till EU-politiker?
Vår erfarenhet är att det är relativt lätt. De svenska EU-parlamentarikerna är ju bara 21 stycken och de är utspridda i olika utskott. Det kokar därför ner till ganska få personer som är direkt relevant att etablera kontakt med. Många svenska EU-parlamentariker efterfrågar också mer kontakt och inspel från svenska organisationer. Vi har en god kontakt med flera parlamentariker och deras sakkunniga.

Tips hur man kan gå till väga?
Ta kontakt! Och det behöver inte ske i Bryssel. Idag fungerar det många gånger lika bra med ett digitalt möte, även om det ibland underlättar att först ha etablerat en kontakt ansikte mot ansikte. Det viktiga är att vara inläst på de frågor man vill påverka i – att veta var frågan ligger, på vilken nivå förslagen ska läggas för att vara användbara och vara så konkret som möjligt.  

Tips till andra ideella för att lyckas med påverkansarbete inför val?
Att börja i tid! Partiernas kvarnar börjar mala tidigt, så för att påverka deras prioriteringar behöver påverkansarbetet göras långt innan val. Inför val är enkäter till partierna effektiva. När partierna får en enkät kan de behöva utveckla ny politik och ställningstaganden. Enkätresultat ger också ett bra underlag för nyheter och kommunikation.

Vi tackar Annelie för hennes tid, och ser fram emot att se civilsamhällesorganisationernas kampanjarbete inför riksdagsvalet 2026!