Från ideell till entreprenöriell? Rekrytering till civilsamhället under förändring

Något har hänt med listan över önskade egenskaper hos nya medarbetare inom ideell sektor – och allt fler organisationer kopplar ett mer strategiskt grepp över kompetensförsörjningen. Vem blir anställd i ideella organisationer idag och i framtiden? Vi tog ett snack med tre rekryteringsproffs inom sektorn.

Direct Dialogue Manager, Donor Sucess Officer och Monitoring Evaluation & Learning Manager. Det är några av titlarna under rubriken Lediga jobb på Giva Sveriges hemsida just nu. I takt med att omvärlden blir alltmer komplex och snabbrörlig ökar kraven på specialisering även inom ideell sektor. Om rekrytering till ideella organisationer tidigare handlade framför allt om ”rätt” ideal och tidigare erfarenhet från sektorn ser jobbannonserna idag alltmer ut som i näringslivet.

Marina Sjölin

Den ideella sektorn har genomgått en rejäl professionalisering de senaste åren. Marina Sjölin är partner och senior konsult på Signera Rekrytering som arbetar med rekrytering av nyckelfunktioner till samhällsnyttiga organisationer och företag. Hon ser att många organisationer mer aktivt har börjat ta ett strategiskt grepp kring sin kompetensförsörjning.

”Vi lever i en värld där människor, organisationer och samhälle snabbt behöver ställa om och anpassa sig till sin omvärld. Det leder till att förmågor som kapacitet, kreativitet och potential har blivit viktigare än någonsin. Vi ser att ideella organisationer idag medvetet arbetar för att identifiera nyckelmedarbetare och framgångsrika beteenden – ett arbete som man också i större utsträckning tar externt stöd i.”

 

Förmågor som kapacitet, kreativitet och potential har blivit viktigare än någonsin.

Susanne Ahlström

Susanne Ahlström är grundare och senior partner på Brightness Executive Search som sedan 2011 rekryterar chefer och specialister till ideell sektor. Hon är inne på samma spår och menar att perspektiv och erfarenhet från andra sektorer har blivit alltmer eftertraktat.

”Förståelse för den ideella verksamheten är grunden, men att man kan tillföra perspektiv, strukturer och processer från andra sektorer eller funktioner har blivit värdefullare. Idag räcker inte alltid ett gott hjärta då konkurrensen är stor i den ideella sektorn och alla organisationer måsta vara duktiga för att synas och höras.”

Fredrik Hillelson är VD och grundare av Novare och har gjort många chefsrekryteringar till ideell sektor sedan starten 2001. Han håller med utvecklingen och tycker inte att det är någon egentlig skillnad på att rekrytera chefer till ideell sektor och till näringslivet idag.

”Tidigare handlade de här chefsrekryteringarna mycket om ideella ideal och låg lön. Idag är det mer fokus på att de blivande cheferna inte har någon plump i protokollet. Hela sektorn har professionaliserats och det ställs idag samma krav i rekryteringen av en generalsekreterare till en ideell organisation som av en VD till ett börsbolag. Ledarskapet är också mer krävande nu. En generalsekreterare måste kunna se alla människor och hela människan, det krävs en bra människosyn.”

Fredrik Hillelson

Ökad rörlighet mellan sektorer
Många medarbetare har arbetat i ideell sektor i hela sitt yrkesverksamma liv, men rekryteringar från näringslivet eller det offentliga blir allt vanligare. Den trenden håller i sig, tror Fredrik Hillelsson.

”I takt med att samhället blir mer och mer komplext kommer andra erfarenheter och perspektiv att uppskattas alltmer. Förr lämnade man näringslivet för gott när man gick in i ideell sektor, men så är det inte längre. Jag tror att interaktionen kommer att öka; duktiga människor kommer att gå mellan det ideella och näringslivet.”

Förr lämnade man näringslivet för gott när man gick in i ideell sektor, men så är det inte längre.

Marina Sjölin ser gärna att rörligheten mellan branscher och sektorer ökar.

”Jag tror på synergierna! Det skapar lärande men också bättre möjlighet till mångfald. För att uppnå en bred representation krävs det att man i varje rekrytering utmanar vilka kunskaper och erfarenheter som är avgörande för att lyckas i uppdraget samt hur den egna organisationen kan stötta, utbilda och ge verktyg för nya arbetsuppgifter.”

Hjärtat på rätta stället fortsatt viktigt
Vad händer med de ideella idealen och viljan att göra skillnad när rekrytering till den ideella sektorn blir alltmer lik näringslivet? Susanne Ahlström menar att det fortsatt finns kvar och att det speglar sig i vem som söker jobben.

”Vad som skiljer rekrytering till ideell sektor jämfört med andra organisationer är kanske främst drivkraften hos de som söker sig till ideell sektor. Oftast är känslan av att göra något som betyder något viktigare än exempelvis lön.”

Även Marina Sjölin tror att hjärta för sakfrågan kommer att vara fortsatt viktigt, även när andra egenskaper seglar upp på kravspecen.

”Många ideella organisationer arbetar aktivt med att professionalisera sina interna metoder och arbetssätt, samtidigt är det fortsatt tydligt att medarbetare med hjärta för sakfrågan står högt på önskelistan inom den här sektorn. Här söker man medarbetare med engagemang och värderingar som harmoniserar med organisationens.”

Fredrik Hillelsson anser att människor som jobbar ideellt har en passion för det de gör, något som ställer krav på ledarskapet att kunna hantera känslor.

”Jag tror att kraven på duktiga människor som vill gå in i ideella organisationer kommer att öka. Sen får det inte bli så att man får in perfekta robotar som chefer. Att ha självinsikt som chef är något av det viktigaste.”

En titt i kristallkulan. De här egenskaperna kommer ideella organisationer att värdesätta hos medarbetare i framtiden, enligt rekryterarna:

  • Förmåga att kunna navigera i komplexa kontexter på olika nivåer.
  • Egenskaper som bidrar till innovation, som att vara entreprenöriell och nytänkande.
  • Kompetens som kan bidra till arbetet med att hålla en hög relevans för de man är till för.
  • Opinionsbildning är viktigt för många ideella organisationer redan idag, men det blir än viktigare hur man påverkar beslutsfattarna direkt.
  • Specialistkunskaper inom sociala medier.
  • Att med sitt driv bidra till att föra verksamheten framåt.
  • God relationsförmåga och förmåga att hitta samarbeten med andra organisationer.
  • Olikheter, och ledare som ser och tar fram styrkorna hos varje individ.

Text: Amelie Furborg