Helt hypotetiskt: hemarbete i ytterligare fem år

Helt hypotetiskt. Swish eller Klarna som enda betalsätt för all framtid, vilken väljer du? Du får åka tillbaka i tiden och ändra på en sak som påverkar din organisation, vad? Under den här vinjetten i Patos lyfter vi nya tankar och idéer genom att låta olika personer svara på en helt hypotetisk fråga. Formatet är kort och snabbt och som man frågar får man svar – alltså helt hypotetiskt.

”WHO släpper en ny rapport som visar att en ny mutation av coronaviruset hotar världen. Folkhälsomyndigheten drar tillbaka planen för återgång till det normala och rekommenderar fortsatt hemarbete ytterligare fem år. Vad gör ni för att engagera och motivera era medarbetare nu?”

Malin Söderström, Chief operating officer på Operation Smile

– En utmaning i vår bransch är begränsningarna för vad personalaktiviteter får kosta. För att få loss medel och kunna engagera våra medarbetare skulle vi därför hyra ut kontoret. En anställd skulle få insprängt i sin tjänst att peppa och motivera personalen, en ”intern eventbyrå” för att skapa cybergemenskap och motivation. Vi skulle exempelvis ha lunchföreläsningar och bjuda in externa och interna talare för att ge inspiration samt bibehålla närheten till det arbete vi utför i fält. Vidare skulle vi arbeta med olika sociala aktiviteter som att skicka hem pepparkaksbakboxar i juletid och cyberbaka ihop. En gång i månaden skulle vi mötas för utomhusaktiviteter och för detta skulle alla få ändamålsenliga, brandade funktionskläder så att vi kan ses oavsett väder – och samtidigt få en stärkt känsla av gemenskap.

Malin Söderström. Fotograf: Malin Hoelstad

 

Anna-Karin Holmér, HR-chef på Naturskyddsföreningen

– Att coacha, utbilda och skapa rätt förutsättningar för rutiner, ergonomi och så vidare är ett inte allt för spännande tanke för fortsatt hemarbete i fem år…om än nödvändigt. För att engagera och motivera medarbetare tänker jag att vidareutveckling och satsning på ytterligare digitalisering och tekniska lösningar blir nödvändig. Hur får vi en mer fysisk närvaro till varandra med hjälp av virtual reality till exempel? Vi behöver bli mer flexibla kring individers olika förutsättningar och behov i kombination med ett utökat självledarskap. En idé är att bilda partnerskap med en eller flera arkitektbyråer för att skapa hubbar, både virtuellt och fysiskt, där vi på ett smittskyddssäkert sätt kan mötas socialt, samt för att få miljöombyte. Vi anlitar en kreativitetskonsult för att stimulera våra sinnen för att engagera och motivera, samt erbjuder nätbaserad coachning för alla som bygger på behovsstyrda algoritmer.

Anna-Karin Holmér


Jessica Högberg, HR-ansvarig på Friends

– Medarbetarna själva utgör en viktig del i varandras vardag och de kan påverka kollegors engagemang och motivation i arbetet. Vi har redan nu flertalet medarbetarinitiativ med delade spellistor, intern melodifestival, digitala AW:s, frågetävlingar och gemensamma gruppluncher som har varit värdefulla under denna period.

Under pandemin har vi även förbättrat våra digitala former för gemenskap och kunskapsöverföring där ett exempel är våra fördjupningstillfällen ”Tema-kaffe”. Ungefär en gång in månaden kan vem som helst i organisationen bjuda in kollegorna till en möjlighet för fördjupning, omvärldsbevakning eller för att berätta om ett projekt. Distansarbetet var också startskottet till våra digitala och avdelningsvisa ”check-ins” med syfte att samlas för en kort start på dagen och genomgång av prioriteringar. Även personal- och strategidagar har flyttats till digital form, vilket har varit uppskattat bland våra medarbetare.

Jessica Högberg