Möt Katinka Lindholm – talare på Insamlingsforum

Katinka Lindholm Katinka Lindholm

Katinka Lindholm har snart arbetat med fundriasing i 30 år. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne om hur hon ser på utvecklingen inom branschen, vilka utmaningar som finns och vilket råd hon skulle ge till dem som jobbar med fundraising.

Berätta om dig själv. Vem är Katinka Lindholm?
Jag har arbetat med fundraising i snart 30 år och är passionerad av att engagera allmänhet och företag i att göra världen lite bättre. Började min bana på Greenpeace en gång i tiden, men har sedan dess arbetat både som konsult och anställd för andra organisationer – bland annat byggde jag som generalsekreterare för Sverige för UNHCR upp organisationens arbete för att samling in pengar i Sverige. Idag arbetar jag åter som konsult i branschen och stödjer många olika organisationer både här i Sverige och utomlands.

Du har arbetat med olika insamlingsorganisationer i snart 30 år, vad har du sett för utveckling inom branschen?
Framför allt en ökad professionalisering och förståelse om vad fundraising är – både i branschen och i samhället i stort. Jag har också sett en ökad stolthet bland oss som arbetar med fundraising. I början av 90-talet sågs det ofta som något lite fult och ett ”nödvändigt ont”. Så är det som tur är inte längre.  Tack vare detta så samlar ju branschen in mycket, mycket mer pengar till sina olika ändamål än de gjorde för 30 år sedan.

Vad är den största utmaningen du har märkt av under tiden du arbetat med olika insamlingsorganisationer?
Det finns många utmaningar men också många möjligheter – det är det som gör arbetet så spännande och roligt. En klassisk utmaning som ofta dyker upp på organisationen är att prioritera att kunna lyfta blicken från det operativa och sätta långsiktiga strategiska mål för organisationens tillväxt. En annan är hur man bäst ska få bort att grupper arbetar i silos och på ett effektivt sätt samordna och organisera insamling, marknadsföring och kommunikation inom organisationen. Detta har blivit speciellt komplicerat med digital insamling och kommunikation.

Om du fick ge ett råd till de som arbetar med insamling, vad skulle det vara?
Ha koll på dina siffror och nyckeltal. Sätt upp tydliga mål och budgetar för alla dina aktiviteter och var noga med att följa upp och mäta allt som görs. Det finns ofta mycket pengar att ”tjäna” på att detta.

Slutligen, varför ska man gå Insamlingsforum 2019?
Själv var jag första gången på insamlingsforum var 1991 och har kommit tillbaka regelbundet sedan dess. Det är ett jättebra forum för att lyfta blicken, få nya idéer och tankar, men kanske framför allt för att träffa andra kollegor i branschen.

Katinka kommer att hålla seminariet ”För att din organisation ska växa måste du investera… men i vad?” på Insamlingsforum den 14 maj. Läs mer om det här