Tillsammans för ett starkare civilsamhälle

Är du nyfiken på vad ett medlemskap hos FRII innebär? En gång om året bjudet vi in våra nya medlemmar för att ge en inblick i vad FRII arbetar med som branschorganisationt för att skapa bättre förutsättningar för givande och insamling i Sverige. Årets introduktionsdag hölls den 7 februari med 16 deltagare från 13 olika organisationer.

FRIIs medlemmar spänner över hela bredden från organisationer med en årlig insamling på över 800 miljoner kronor, till medlemmar som samlar in ett par hundratusen kronor. Med olika ändamål och verksamhetsformer är det alltså en varierad medlemsskara med olika behov.
FRIIs vision är ett Sverige där alla har högt förtroende för insamling och där givandet ökar för varje år. Vårt uppdrag är att förbättra förutsättningarna för insamling och givande och bidra till tryggt givande. Ett viktigt fokus under våra introduktionsdagar är därför att introducera FRIIs kvalitetsarbete. FRIIs kvalitetsarbete omfattar fyra delar; etik, ekonomi,  har tagit fram ett antal branschetiska regler, vägledningar och riktlinjer som alla medlemmar ska följa, den så kallade Kvalitetskoden.
För den som rapporterar enligt koden för första gången kan arbetet kännas omfattande och resurskrävande. Men, när man väl har allt på plats går ofta kvalitetskodsrapporteringen ganska smidigt.

Effekt istället för administration i fokus
Under introduktionsdagen diskuterade vi också hur vi kan gå från ett offentligt samtal som fokuserar på administrationskostnader och frågan ”Når pengarna fram?” till att mer handla om effekt och vilken samhällsnytta organisationerna gör. Vi lyfte därför effektrapporteringen, som är en del i FRIIs kvalitetsarbete för Tryggt Givande, där flera upplever stora utmaningar och undrar hur man gör.
FRII kommer längre fram att hålla flera träffar med fokus på både kvalitetskoden och effektrapporteringen.

Ny kunskap
Varje år tar FRII fram ett antal rapporter om civilsamhället och givande, vilka har blivit en stor kunskapskälla kring prognoser och siffror för insamling. Nästa rapport, som handlar om allmänhetens inställning till ideella organisationer, presenteras den 11 mars. Senare i vår presenterar vi också insamlingsstatistik från våra medlemsorganisationer för 2018.
Alla våra rapporter finns att ladda ner här.

Nätverkande och omvärldsbevakning
FRII anordnar många träffar och workshops på aktuella teman för sina medlemmar. Dessutom samordnar vi ett antal specialiserade nätverksträffar där man kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. Generalsekreterare, insamlings- och kommunikationschefer och ekonomichefer har till exempel möjlighet att delta i referens- och arbetsgrupper.
Som branschorganisation bjuder vi på omfattande omvärldsbevakning och inspiration till alla medlemmar och riktad information till vissa yrkesroller. Medlemssidan på webben kommer att utvecklas och ge möjlighet till både juridisk rådgivning och information om leverantörer.

FRIIs introduktionsdag 7 februari 2019

Bedriver opinion
Vi berättade även kort kring FRIIs påverkansarbete inom flera områden som berör insamling och givande i Sverige. FRIIs medlemmar är med och påverkar i branschspecifika frågor. FRII och ett antal medlemsorganisationer skickade till exempel nyligen in remissvar på riksdagens förslag om återinförande av skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Vi driver också frågor via debattartiklar i olika tidningar (Här senaste i Sydsvenskan, den 21 februari) och i vårt eget nyhetsbrev Patos.

Vill du läsa mer om medlemskapet i FRII hur man kan bli medlem? Gå in och läs mer under Medlemskap.