fråga juristen – Juridisk rådgivning

Giva Sverige har ett avtal med Familjens Jurist för juridisk konsultation till Giva Sveriges medlemmar. Inom ramen av samarbetet har ni rätt till:

Rådgivning privaträtt

  • Kostnadsfri rådgivning för dig som arbetar på en organisation som vill komma igång med testamentsgåvor eller har andra frågor om testamenten.
  • Ni har möjlighet till en kostnadsfri konsultation kring juridiska frågor per år. Exempelvis kan det vara frågor om testamentsförordnanden och föreningsrättsliga frågor. Vi kan även hjälpa er med att besvara initiala frågor, göra en första bedömning av ärendet och rekommendera hur ni bör agera.
  • Kostnadsfri konsultation omfattar cirka 30 min/år.

Rådgivning företagsjuridik

 • Kostnadsfri rådgivning och reducerade priser för dig som arbetar på en organisation och har civilrättsliga frågor, t.ex avtalsrätt, associationsrätt, hyresrätt och arbetsrätt.
 • Konsultationen avser enklare telefonrådgivning inom civilrättsliga frågor, t.ex. avtalsrätt, associationsrätt, hyresrätt och arbetsrätt.
 • Kostnadsfri konsultation omfattar ca. 30min/år.
 • I den mån en fråga inte kan besvaras utan utredning eller mer omfattande genomgång än vad som kan ske vid ett telefonsamtal får medlemmen besked om detta och har då möjlighet att anlita Företagarens Jurist mot arvode:
  15 % på ordinarie arvoden (både fasta priser och löpande arvode).
  15% på digitala dokument.

Kontakt
Du bokar tid och hittar mer information om avtalet på www.familjensjurist.se/givasverige/
Berätta vid inledande kontakt att din organisation är medlem i Giva Sverige.
Kontaktperson rådgivning privaträtt: Arne Larsson.
Kontaktperson rådgivning företagsjuridik: Peder Lundgren.

Erbjudande till era givare
Som medlemsorganisation har ni dessutom möjlighet att erbjuda era givare 15% rabatt på testamente, framtidsfullmakt, digital bouppteckning och alla digitala tjänster.
Givaren kan välja mellan att träffa en jurist på ett kontor, få hjälp över telefon eller att själva skapa dokument i vår ”gör det själv”-tjänst (ange koden ”Giva15”).
Vid inledande kontakt behöver Familjens Jurist informeras om att personen är givare till er organisation, som är medlem i Giva Sverige.
Läs mer om erbjudandet på www.familjensjurist.se/giva

Vi vill tacka Familjens jurist för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.familjensjurist.se