Att utveckla företagssamarbeten i en liten organisation

Hur kan en liten organisation arbeta effektivt med företagssamarbeten och partnerskap för att öka intäkterna? Vad bör man tänka på innan man ingår avtal med företag? Hur värderar man sitt varumärke?
Den här utbildningen syftar till  att ge dig som arbetar i en mindre organisation effektiva verktyg för att starta upp och utveckla företagssamarbeten.

Under dagen går vi bland annat  igenom:
• Olika finansieringsmodeller och dess för- och nackdelar
• Paketering av företagssamarbeten
• Skatteaspekter och dess implikationer gällande samarbete med företag
• Avtal

Målet är att du som deltagare ska få en ökad kunskap om, och motivation till, att utveckla er organisations företagssamarbeten.
Under utbildningen varvas teori med konkreta exempel och workshops.

Utbildningen hålls av Linda Wijkström som sedan två år tillbaka är affärsansvarig på ECPAT Sverige, där hon bland annat projektleder finans- och telekomkoalitioner, två nätverk mellan näringslivet, polisen och ECPAT.  Hon har lång erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen med inriktning mot kommersiella avtal och partnerskap, samt hållbarhet och affärsvärde i fokus. Linda har även tidigare arbetat som försäljnings- och marknadschef.