Dialogmöte om Nysta och vägen till ett nytt samhällskontrakt

Varmt välkommen till ett dialogmöte om samverkansprojektet Nysta!  

Nysta är ett samverkansprojekt som har som mål att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona  med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Vi är sju paraplyorganisationer som vill ta fram förslag till en ny politik där civilsamhället utgör en starkare röst och aktör i samhället.  

Öppenhet, dialog och samverkan är viktiga ledord i Nystas arbete. Vi vill därför bjuda in till ett öppet möte där vi delar med oss av hur arbetet hittills gått, ger inblick i ett par av Nystas teman och öppnar upp för fortsatt dialog om inriktning och frågeställningarVi kommer att bjuda in till fler dialogmöten under det kommande året. 

Nysta består av sex huvudteman; 1) det demokratiska utrymmet, 2) arbetsmarknad och kompetensutveckling, 3) forskning och utveckling samt innovation, 4) digitalisering och AI, 5) civilsamhällets övergripande förutsättningar och 6) välfärd i förändring. Varje tema leds av representanter från civilsamhällesorganisationer, med teamdeltagare från många samhällssektorer.  

s gärna debattartikeln i DN från den 8 juli, där Nysta presenterades.
Läs en intervju med Helena Thybell, teamledare för temat Digitalisering och AI

Program 

  • Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, hälsar välkommen och berättar kort om bakgrunden till Nysta 
  • Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Röda Korset och ordförande för Nysta tillsammans med någon/några av teamledarna berättar om uppstarten hittills  
  • Frågor och diskussion  

Vid frågor om mötet, kontakta Elsa Thomas; elsa.thomas@famna.se.