Nysta: civilsamhällets svar på hur vi bygger ett starkare Sverige efter corona

I början av året svepte coronapandemin in över Sverige. Med den följde många svåra utmaningar för samhället, men pandemin synliggjorde även en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och utveckla ett nytt samhällskontrakt gick sju stora paraplyorganisationer inom civilsamhället samman och startade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.

Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Famna, Forum, Giva Sverige, Idea och KFO är organisationerna bakom initiativet Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta. För Giva Sverige innebär initiativet en möjlighet att bidra till ett starkare civilsamhälle och ett brett program för Sveriges framtid.

Arbetet i Nysta fokuserar på sex områden; 1) det demokratiska utrymmet, 2) arbetsmarknad och kompetensutveckling, 3) forskning och utveckling samt innovation, 4) digitalisering och AI, 5) civilsamhällets övergripande förutsättningar och 6) välfärd i förändring.

Ett utsett team ansvarar för varje område, men grupperna kommer att arrangera publika seminarier och publicera idéer löpande under året. Målet är att presentera färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt i samband med Järvaveckan 2021.

Digitalisering och AI i fokus för Giva Sverige
Giva Sverige har ett särskilt ansvar för temat digitalisering och AI. Arbetet leds av Helena Thybell som är generalsekreterare på Rädda Barnen. Helena har tidigare varit HR-chef för H&M-gruppen, Global Manager för H&M Foundation och verksamhetschef för Svenska Postkodstiftelsen. Helena tror att Nysta som initiativ kan bidra till att belysa civilsamhällets viktiga roll i samhället.

– Nysta kommer att ge goda förutsättningar att tänka nytt kring samverkan över gränser. Ska vi som samhälle kunna möta de utmaningar vi har, inte minst i ljuset av corona, behöver vi tänka annorlunda kring våra lösningar. Och här har civilsamhället möjlighet att bidra med mycket, men för att kunna göra det behöver vi få rätt förutsättningar.

Som ansvarig för temat digitalisering och AI ser Helena att det finns mycket att göra på området, och hoppas att arbetet ska bidra till att utmana och utveckla civilsamhället.

– Civilsamhället har ännu inte använt alla de möjligheter som kommer av AI och digitalisering, och det finns säker flera anledningar till det. Tittar vi exempelvis på retail så ligger man väldigt långt fram – där har AI och digitalisering på ett genomgripande sätt förändrat kundbeteenden och erbjudanden. Vi behöver fråga oss vad i civilsamhället vi kan skapa mervärde kring och hur vi på ett smart sätt kan driva vår utveckling i allt från målgruppsanalyser, tjänster och riktade insatser.

Hur kommer arbetet att komma civilsamhällets organisationer till del?

– Jag hoppas att det kommer att inspirera till nya tankar och utmana, men även ge konkreta steg och tankar på hur vi som civilsamhälle tydligare kan kliva in i området digitalisering. Nu jobbar vi i gruppen på löpande och Nysta planerar ett gemensamt event i november – håll utkik efter mer information.

Läs debattartikeln i DN från den 8 juli, där Nysta presenterades