Inspirationskonferens om effektmätning och rapportering (webbinarium)

Hur vet vi att det vi gör i våra organisationer når önskad effekt för målgrupperna eller ändamålet? Bidrar det till samhällsnytta och vilken effekt är det egentligen vi vill uppnå? Den frågan blir allt viktigare för givare, allmänheten och andra intressenter men är framför allt en fråga att ställa sig i den egna organisationen. Effektrapportering är en central del i Giva Sveriges Kvalitetskod eftersom det ger möjligheter att utvärdera hur effektiv en organisation är utifrån samhällsnytta snarare än administrativa kostnader. Nu lanseras nya riktlinjer som bättre ska stödja medlemmarna i utvecklingen av relevant effektmätning och rapportering.

Välkommen till en konferens för att inspirera i i arbetet med effektmätning och rapportering där vi spanar på goda exempel från Sverige och Norge inom effektmätning, tar del av forskning om effektmätning och tittar på fördelarna det har för den egna organisationen. Delar av konferensen hålls på engelska.

Medverkande
Dr Roel Boomsma (bilden ovan), Senior lecturer, The University of Sydney Business School, Visiting Researcher at the Department of Accounting of the Stockholm School of Economics
Jonathan Gromark, Hållbarhetsansvarig BioGaia
Knut Ove Bø
rseth, Founder Drive for Life, Norway
Annica Johansson, Verksamhetschef Effektfullt
Maarit Liljegren
, Metod- och systemansvarig PMU
Anders Magnus Løken, Director Risk Advisory, Deloitte Norway
Charlotte Rydh, Generalsekreterare Giva Sverige

Se medverkande och detaljerat program här.