Program Inspirationskonferens  11 maj

13.00  Välkommen! Charlotte Rydh inleder konferensen.

Producing Evidence of Impact in the Third Sector  – Dr Roel Boomsma, Senior lecturer, Discipline of Accounting, The University of Sydney Business School
Civil society organisations are under increasing pressure to demonstrate how their activities impact on societal problems such as such as poverty, climate change, food and water insecurity, limited access to education, unemployment, and inequality. Having an impact is generally perceived as important for civil society organisations and often referred to in relation to accountability. What impact means and how it can be made visible, however, remains ambiguous. Drawing upon two qualitative research projects involving social enterprises and non-governmental development organisations based in Australia, this presentation will explore the challenges of defining, measuring and demonstrating impact.

14.00 Paus

14:10 Introduktion till case-studier

Drive for Life
Anders Magnus Løken, Director Risk Advisory, Deloitte Norway
Knut Ove Børseth, Founder Drive for Life, Norway
Drive for Life grundades 2009 av Knut Ove Børseth, norsk före detta EM-mästare i rallycross, och finns idag i ett 50-tal kommuner i Norge. Drive for life har en utvecklad arbetsmodell där stort fokus ligger på individuella handlingsplaner och uppföljningar. Arbetet dokumenteras noggrant. DNV (tidigare Det Norske Veritas) beräknar samhällsnyttan till 1:7, dvs 7 kr tillbaka på varje investerad krona i form av besparade samhällskostnader. Anders Magnus Løken har varit involverad i det arbetet och inleder med att ge en bild av metodiken.

Mäta kvalitativa effekter med ”outcome harvesting” Maarit Liljegren, Metod- och systemansvarig PMU
PMU har arbetat med outcome harvesting som metod tillsammans med några av sina partners för att finna kvalitativa effekter från vårt arbete. Maarit kommer också att reflektera och problematisera kring om  att titta på kvantitativa effekter kontra ett kvantitativt vis.

15:00 Paus

15:10 Ett samtal om Giva Sveriges nya riktlinjer för effektrapportering
Giva Sverige har med hjälp av Annica Johansson, verksamhetschef Effektfullt, och Jonathan Gromark, hållbarhetsansvarig BioGaia, tagit fram nya riktlinjer för effektrapportering som ett stöd för medlemmar i Giva Sverige. Det har varit en process som tagit närmare 1,5 år och involverat medlemsorganisationerna på olika sätt. Nu finns riktlinjerna och en självdiagnos på plats klara att användas. Utifrån eftermiddagens inspiration och den process som lett fram till riktlinjerna, vad är förväntningarna nu? Och hur kan riktlinjerna stötta ideella organisationers effektmätning och rapportering. Charlotte leder ett samtal med Jonathan och Annica.

15.20 Frågestund med de medverkande

15:30 Avslut