Medlemsfrukost med Giva Sverige – Insikter för ökat givande

Varmt välkommen till på frukostseminarium med Giva Sverige!

Givatrackern är en varumärkesstudie som ger insikter om målgruppers behov, drivkrafter och beteenden inom givande. Insikterna används för skapa varumärkesstrategi med hög relevans och kommunikation med hög effekt och träffsäkerhet. Vid detta frukostseminarium får vi en fördjupad inblick i resultaten från den första undersökningsomgången och lyssna till hur Bröstcancerförbundet använder insikterna i sitt arbete. Givartrackern är en gemensam varumärkesstudie för Giva Sveriges medlemmar som görs i samarbete med Silver och Odyssey och som ger individuella resultat för vare organisation som deltar.

Medverkande:
Ulf Berlin, Silver
Erik Encker, Odyssey
Ola Hilltorp, Odyssey
Sara Wretblad Carreras, Bröstcancerförbundet

Frukost från 08.00, presentation från ca 8.30. Vi är klara ca 9.30.

På Giva Sveriges frukostar tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Medlemsfrukosten är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri. Du kan vara med på plats eller digitalt.

Varmt välkommen!