Nysta: Hur kan civilsamhället bidra till att fler kommer i arbete?

Egen försörjning innebär trygghet, gemenskap och ökad egenmakt för den enskilda. Coronapandemin har kastat ut tiotusentals fler människor i arbetslöshet. Mot slutet av 2021 spås långtidsarbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen omfatta 200 000 personer. Därutöver finns stora grupper som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Civilsamhället har lång erfarenhet av att stötta människor på deras väg till arbete, oavsett om det handlar om att hindret är kort utbildning, svaga språkkunskaper eller en funktionsvariation. Vi ser att idéburen sektor kan vara en del av lösningen när det gäller att minska arbetslösheten.

Nystas Team Arbetsmarknad har arbetat hårt under snart ett år med att undersöka hur den idéburna sektorn kan bidra till en positiv samhällsutveckling på arbetsmarknadsområdet. Nu är detta arbete färdigt och den 10 maj kommer teamet att presentera skarpa förslag på hur civilsamhället kan bidra till att fler kommer i arbete och sysselsättning.  Välkommen att lyssna och delta!

Medverkande

  • Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister
  • Therese Guovelin, 1:e vice ordförande i LO
  • Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen
  • Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordf i Svenska Kyrkan, fd ordf LO och teamledare i Nystas arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsteam
  • Nilla Helgesson, Direktor/VD på Skyddsvärnet
  • Mats Wåhleman, verksamhetschef på Hela Människan i Huddinge-Botkyrka-Salem

Moderator: Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé

Anmäl dig senast 8 maj