”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället”- Göteborg

Varmt välkommen till seminarium om finansieringen av civilsamhället!

För sjätte året presenterar Giva Sverige och PwC rapporten som ger en överblick över finansieringen av civilsamhället. I årets rapport ges förstås svar på om glassindex har förstärkts och om finansieringen av civilsamhället har förändrats. Vi tittar bland annat närmare på vad kommunernas minskade resurser innebär för ideell verksamhet och gör en djupdykning i företagens förändrade samhällsengagemang. Dessutom ges en bild av hur ledare i ideell sektor ser på framtiden och förutsättningarna för att driva och finansiera ideella organisationer. Slutsatserna presenteras av Charlotte Rydh och Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige.

Reflektioner:
Gunilla Ivarsson, generalsekreterare Jontefondens insamlingsstiftelse

Rapporten i sin helhet kan du ladda ner här. För en kortversion, klicka här.

Anmäl dig senast den 5 december. Registrering och kaffe från 14.30. Varmt välkommen!