Rapportsläpp: Utmaningar och möjligheter för ideell sektor

Nu släpper PwC och FRII årets tredje delrapport om förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet i Sverige. I den här rapporten har vi fokus på ledarna i civilsamhället, hur ser de på möjligheter och hot i ett Sverige i förändring influerat av de globala megatrenderna och en digitalisering av samhället som påverkar både ideella organisationers roll i samhället och möjligheterna att finansiera och driva sin verksamhet.

Rapporten ger en bild av hur ideella organisationer finansieras och hur deras ledare ser på utvecklingen framåt för civilsamhällets organisationer. Rapporten presenteras av Charlotte Rydh, FRII, och Johan Sverker, PwC, följt av ett panelsamtal med Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet, Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Benny Andersson, generalsekreterare Djurens Rätt.

Lunchmingel 11.30 – 12.00, rapportpresentation och diskussion 12.00 – 13.00.