Foto: Håll Sverige Rent
Foto: Håll Sverige Rent

Klimatfrågan engagerar mer än någonsin

Sommaren som gick har gjort avtryck hos oss alla. Med dubbla känslor lägger vi den varmaste sommaren på många, många år till handlingarna. Vi har njutit av värmen, badat, solat och haft sköna kvällar på altanen. Men, hela tiden med ett sting av oro; Är det nu de stora klimatförändringarna på allvar börjar visa sig?

Vi ställde tre frågor till tre av våra största miljöorganisationer om ifall de märkt ökad medvetenhet och engagemang i klimatfrågan hos svenskarna.
Vi har pratat med Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och Greenpeace, därför att de alla tar sig an miljöfrågorna, men på mycket olika sätt.

1. Ser ni ett ökat intresse för era frågor?

Håll Sverige Rent
Vi ser ett ökat intresse för vår fråga, inte minst när det gäller nedskräpning av haven. Vi får mycket uppmärksamhet i media och allt fler vänder sig till oss i våra olika kanaler.

Naturskyddsföreningen
Under perioden 1 aug – 15 september har vi haft mer än en halv miljon besökare på vår hemsida. Det är mer än dubbelt så många, jämfört med motsvarande period 2017. Och vi har sett en tredubbling av spontanmedlemskap via vår webb. Även vår värvning via face-to-face och telemarketing har ökat väsentligt under sommaren, jämfört med tidigare år. T ex värvade vi 350 nya månadsgivare under tre dagar på musikfestivalen Way out West den 8-10 augusti. När det gäller övrig insamling har vi inte hunnit sammanställa våra siffror, men vi ser en positiv trend även här, både när det gäller givande från företag och privatpersoner.

Greenpeace
Vi har sett ett ökat engagemang på våra sociala medier under sommaren, speciellt kring klimat. Det extrema vädret har tydliggjort vad klimatförändringar kan leda till. Det har vi också sett i medierna där klimatet var ett vanligt förekommande tema under juli och augusti.

2. Tror ni att den varma sommaren har påverkat människors intresse för klimatfrågor?

Håll Sverige Rent
Vi tror att den varma sommaren blir en slags bekräftelse på klimatfrågan.

Naturskyddsföreningen
Jag tror att många slutligen har fått upp ögonen för att klimatförändringarna händer här och just nu, det vill inte säga någonstans långt borta och i framtiden. Att klimatet blev en viktig valfråga har också spelat in.

Greenpeace
Människor i Sverige och stora delar av Europa har under sommaren fått en försmak av vad klimatförändringarna kommer innebära om vi inte lyckas hålla oss inom den koldioxidbudget vi har. Torkan, värmen och bränderna har drabbat människor direkt på ett sätt som vi inte är vana vid och konsekvenserna var mycket stora, både för samhälle och individ. Vi hoppas att den känslomässiga insikten detta innebar för många människor placerade klimatfrågan där den måste vara, långt fram i våra medvetanden. För det är nu våra klimatpåverkande utsläpp måste börja minska radikalt och det kommer inte ske utan fortsatt klimatfokus och att folk faktiskt kräver detta av våra politiker och företag. Många saker som våra politiker nu måste göra för att minska utsläppen tillräckligt är ju också tydliga. Sätt ett stoppdatum för användandet av fossila bränslen och omgående sluta subventionera dessa och snabbt se till att inga offentliga medel investeras i fossilindustrin.

3. Varför tror ni att man valt att engagera sig mer för just er organisation?

Håll Sverige Rent
Vi tror att människor stör sig på nedskräpningen och att de blir oroliga när de ser stora ansamlingar av skräp på stränder och i parker. Ju finare väder desto mer skräp.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har funnits länge och traditionellt attraherat breda målgrupper, vilket säkert bidrar till att man söker sig till oss även denna gång. Vi har också nått ut väldigt bra med vår kommunikation kring klimatet, inte minst genom de granskningar av partiernas miljöpolitik som vi har genomfört under året.

Greenpeace
Vi tror människor väljer att engagera sig i våra kampanjer för att de ser att vi tillsammans gör skillnad. Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation med lång erfarenhet av att driva – och vinna kampanjer.