Andelen svenskar som ger minskar visar ny rapport

Rapporten ”Allmänhetens syn på givande, engagemang och ideella organisationer” visar att den positiva uppfattningen om ideella organisationer är fortsatt hög men att andelen svenskar som har gett en gåva minskar. De som ger har dock gett större belopp och ger regelbundet till fler organisationer. Undersökningen visar också på tydliga skillnader i drivkrafter för givandet mellan generationer och mellan kvinnor och män.

I undersökningen, som genomfördes i januari i år, anger 53% av den svenska allmänheten att de har skänkt pengar till en ideell organisation de senaste sex månaderna. Motsvarande siffra när mätningarna startade 2016 var 63%. Det är främst bland kvinnor samt yngre personer, 18-29 år, som minskningen i andelen givare märks, samtidigt som kvinnor fortsatt i högre grad uppger att de har gett, 57% jämfört med 48% för män.

Även om trenden för givandet är nedåtgående visar rapporten att befintliga givare planerar i hög grad att behålla nivån på sitt givande under 2023, samtidigt som en av fyra som inte gett tror att de kommer att ge en gåva. Det främsta skälet både till att ge mer eller till att börja ge är om den privata ekonomin skulle förbättras.

Skillnader mellan unga mäns och kvinnors givande
Undersökningen visar att unga kvinnor väljer i högre utsträckning att ge till ändamål som de brinner för, medan unga män vill vara med och förändra världen. Unga män behöver i större utsträckning bli tillfrågade för att ge och bland de som har gett beror det i hög utsträckning på att de blivit tillfrågade. Unga kvinnor känner snarare en större inneboende skyldighet att ge och behöver därför inte bli tillfrågade i lika stor utsträckning. Äldre kvinnor och män ger till organisationer som de är väl bekanta med och som de känner förtroende för.

Tilliten till ideella organisatoner är fortsatt hög
Närmare 8 av 10 svenskar uppger att de har positiv eller ganska positiv inställning till ideella organisationer, en andel som varit relativt konstant sedan 2016. De som är mest positiva är unga mellan 18-29 år där närmare 9 av 10 har en positiv/ganska positiv inställning, vilket indikerar att det lägre givandet i den gruppen inte beror på lägre tillit utan att det snarare är kopplat till sämre ekonomiska förutsättningar. Det stämmer väl in på siffror som Ungdomsbarometern presenterat där unga nu är mer oroade för sin ekonomi än förut.

Detta och mycket mer går det att läsa om i rapporten som ni hittar här;

Allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande 2023

Om rapporten:
Rapporten bygger på en undersökning gjord i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Undersökningen har gjorts totalt nio gånger sedan 2013 och görs nu för åttonde året i rad, vilket gör att det tydligt går att utläsa trender i givandet och engagemanget bland allmänheten över tid. Rapporten baseras på data insamlat i januari 2023.

Frågor? Kontakta:
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, charlotte@givasverige.se, tel: 08-677 30 93
Mårten Palmefors, Senior analytiker, marten@givasverige.se, tel: 08-677 30 97