Patos Insikt: De lojala månadsgivarna

Kontraktsgivarna. De lojala trotjänarna. Supportrarna. Kärt barn har många namn. För många insamlingsorganisationer står det regelbundna givandet för en stor och viktig del av de totala intäkterna. Vi har djupdykt i statistiken kring månadsgivarna.

Under 2019 skänkte allmänheten totalt 6 miljarder kronor till ideella organisationer, och för Giva Sveriges större medlemsorganisationer står månadsgivarna i genomsnitt för drygt 60 procent av dessa gåvor*. För vissa organisationer står månadsgivarna för mer än 90 procent av den totala insamlingen av gåvor från allmänheten.

Flera organisationer har tagit fram egna koncept och namn för månadsgivandet. Idag kan den som vill skänka regelbundet bli exempelvis Barnsupporter, WWF-fadder eller Världsförälder. Cancerfonden lanserade i dagarna en ny kampanj med namnet Framtidskämpe för sina månadsgivare.

– För oss är månadsgivandet den gåvoform som fungerar mest lojaliserande, men trots det har vi bara rekryterat en gång om året i samband med vår gala. Det är en lönsam insamlingsform som har stor potential. Vi ville utveckla vårt månadsgivarkoncept, ge det ett namn och fylla det med ett innehåll som är mer än bara transaktionen. I sommar kampanjar vi brett för att skapa kännedom kring Framtidskämpe med synlighet utomhus, i print, digitalt och postalt. I ett första steg har vi bara kännedomsmål inga insamlingsmål, säger Anders Widlund, projektledare på Cancerfonden.

Mindre organisationer ökar mer än större
En organisation som årsvis samlar in mellan 25 och 100 Mkr har i genomsnitt cirka 4 800 månadsgivare, med en snittgåva per månad på 133 kronor. Detta enligt statistik som Giva Sverige samlar in och sammanställer kvartalsvis. De större organisationerna, de som samlar in 100 Mkr eller mer per år, har i genomsnitt 75 000 månadsgivare med en snittgåva på 141 kronor per månad.

För de mindre organisationerna har snittgåvan ökat med 2,9 kronor mars 2020 jämfört med mars 2019. De större organisationerna har under samma period ökat med 1,4 kronor.

– Det kan låta lite, men om varje månadsgivare höjer sin månatliga gåva med bara en krona betyder det för de stora organisationerna en ökning på 75 000 kronor per månad och organisation. Omräknat till helåret blir det ökning på nästan en miljon kronor per organisation, säger Josefiina Ben Azzouz, analytiker på Giva Sverige.

Varannan givare skänker varje månad
Enligt en undersökning genomförd av Novus i januari 2020 uppger 6 av 10 svenskar att de har skänkt en gåva de senaste sex månaderna. Av dessa uppger 48 procent att de skänker månadsvis till en eller flera organisationer. Det vanligaste är att skänka till en eller två organisationer men nästan en av tio av de som skänker gör det månadsvis till tre eller flera organisationer.

– Undersökningen visar att personer i åldrarna 30 till 49 år, de som bor i storstäder och personer med högre utbildning i högre utsträckning svarar att de skänker månadsvis, säger Josefiina.

Våren 2020 har varit annorlunda för många insamlingsorganisationer. Men trots att 7 av 10 medlemmar i en undersökning i april uppgav att de befarar en minskad total insamling i år, verkar månadsgivarna inte lämna sina organisationer – trots coronakrisen. I maj uppgav en majoritet av Giva Sveriges medlemsorganisationerna att månadsgivarna inte har lämnat i högre utsträckning än vanligt.

Josefiina Ben Azzouz tror att månadsgivandet fortsatt kommer att vara en viktig intäktskälla för insamlingsorganisationerna. Månadsgivarna ger stabila intäkter och kan dessutom fungera som ambassadörer eller budskapsbärare för organisationen.

– Investera tid i att förstå era månadsgivare. Att tappa dem är dyrt. Detaljerna är viktiga och små förändringar och förbättringar i arbetet med månadsgivarna kan ge stor effekt, avslutar Josefiina.

Tips: 8 frågor för att fördjupa arbetet med månadsgivarna
-Vad betyder månadsgivarna för er? Hur stor del av era intäkter står de för?
-Vilken verksamhet möjliggör månadsgivarna? Vad skulle hända om de inte fanns?
-Hur rekryterar ni månadsgivare?
-Hur länge stannar era månadsgivare?
-Kan ni göra något/något mer för att förhindra att era månadsgivare lämnar just er organisation?
-Hur kostsamt är det att förlora/respektive rekrytera månadsgivare?
-Hur ser er typiska månadsgivare ut?
-Hur arbetar ni med att uppgradera era månadsgivare?

* exklusive gåvor på över 100 tkr samt testamenten