Mät effekt och samla data på ett säkert sätt- Blockkedjeteknik för insamlingsorganisationer

Blockchain

Blockkedje-teknik handlar om att man inte ska kunna manipulera data. Tekniken gör det möjligt att validera data i flera olika led och säkerställa att det är behöriga personer som lämnat sanna uppgifter. Istället för att bygga upp enorma gemensamma databaser kan man i ett centralt verktyg certifiera uppgiftslämnarna och på så sätt följa pengarna utan att riskera att data manipuleras på vägen.

– Man kan säga att blockkedjan handlar om tekniker för att i större processer kunna samla in data och fastställa att den i alla led är sann, verifierad och kommer från säkra källor, säger Magnus Kempe som är omvärldsanalytiker på Kairos Future, ett konsultföretag som jobbar inom framtidsfrågor och trender. Blockkedjan är ett av hans stora fokusområden.
– Vi har börjat kalla det blockkedjeinspirerad teknik, eftersom det inte är nödvändigt att använda alla delar i blockkedjetekniken för de användningsområden som nu växer fram.

Stöd för insamlingsorganisationer
För insamlingsorganisationer skulle det till exempel kunna innebära att man kan få tekniskt stöd i att verifiera att pengarna kommit in på rätt sätt från godkända källor och att man kan säkerställa att pengarna används för rätt syften.
Fick vi den effekt vi hade tänkt? Kom medicinerna fram? Byggdes sjukhuset? Planterades tomaterna? Har barn lärt sig läsa?
– Vi vill ju kunna mäta effekten av våra insamlingar och vårt arbete, säger Magnus Kempe. Om jag får in bildmaterial som visar att en skola har byggts, eller att vattenbrunnar har borrats; Hur vet jag att de bilderna är äkta?

Följa pengarna 
Blockkedjan handlar om att man inte ska kunna manipulera data. Genom teknik som validerar data i flera olika led kan jag till exempel utläsa att det är en certifierad person som tagit emot pengarna för ett projekt. Jag kan också utläsa vem det är som har tagit fotona ”före och efter insatsen”, jag kan fastställa när fotona är tagna och jag kan se att det är rätt myndighet som har godkänt bygget. Man ska med blockkedje-tekniken kunna ”följa pengarna”.

Ersätter tung administration
Idag kan sådana här valideringsprocesser vara båda långsamma, dyra och ineffektiva. Det går inte heller alltid att garantera att de ger säkra svar på de frågor man har om effekten av projektet.
Man får kanske anlita redovisningsbyråer och underkonsulter, eller ha anställda som skriver under och garanterar att det till exempel nu odlas tomater på det gamla industriområdet.
Genom blockkedjan kan man undvika all sådan tung administration och efterkontroll. Tekniken ger automatisk validering av fakta genom att alla som matar in data är certifierade för att göra det. Då får man en verifiering av att det är behöriga personer som bidrar med fakta och tekniken kan läsa av att bildmaterial, dokument och diagram är verkliga och sanna.

Mer integritet och säkerhet
– Egentligen kan man göra allt detta om en central aktör samlar in fullständig data och alla andra litar på de uppgifter som den aktörer samlar in och de svar den ger. Blockkedjeinspirerad teknik syftar till att göra samma sak, fast möjliggöra anonymitet och minska risker för cyberattacker, eftersom man undviker att samla in den fullständiga och känsliga datan, säger Magnus Kempe.

Text: Malin Ekelund